Gener og raser

- Ikke rasistisk å snakke om gener og rase, mener Trond Methi ved Bioteknologisenteret.

GENER: Under overskriften «Og resten står skrevet i genene...» trekker Cathrine Sandnes i tvil genenes betyding for prestasjoner innen sport. Sandnes’ argumentasjon er først og fremst av følelsesmessig karakter.

Man skal få en besk fascistisk smak i munnen hvis man forfekter at gener skal kunne ha noe å si for talent og ferdighet på idrettsbanen. Da er det langt mer politisk korrekt å tro at «inni er vi like», og at vi alle kan bli verdensmestere bare vi «jobber hardt for det». Selv om en slik idé kan virke oppmuntrende og betryggende i barnehagen er dette dessverre ikke helt tilfellet i den virkelige verden.

For selv om mennesker er temmelig like genetisk, finnes det forskjeller som uomtvistelig skyldes gener. Det er med andre ord ikke rasistisk at noen «raser» må ha tilpassede doseringer av legemidler fordi de har andre genetiske varianter av mikrosomale leverenzymer, like lite som det er rasistisk at struktur av benbygning og muskelfibre er genetisk betinget.

En ting er genotypiske varianter, en annen ting er fenotypiske egenskaper, nemlig det observerbare totalresultat av et genetisk oppsett. Det er det sistnevnte vi måler når løpshastighet klokkes inn, og prestasjonene er normalfordelt i befolkningen. Sandnes har rett i at forskjellene innad i en «rase» er større enn forskjellene mellom «rasene».

Med andre ord: selv om «svartes» prestasjoner i gjennomsnitt er bedre enn «hvites» er det stor overlapp mellom normalfordelingskurvene. Et gjennomsnittsmenneske trenger altså ikke fortvile over sine genetiske forutsetninger. Oppfostring, omstendigheter og personlig innsats er betydelig viktigere faktorer for utvikling av ferdigheter for «folk flest».

Der Sandnes tar feil er i ytterpunktene, i de ekstreme tilfellene. Innen idrett er det lett å måle fysiske prestasjoner, og marginene i toppen er svært små. Innen sprint er den statistiske signifikansen for forskjellen mellom svarte og hvites prestasjoner svimlende høy, og det er naivt å påstå at disse forskjellene kun skyldes at fargede utøvere «trener bedre, smartere og mer enn konkurrentene sine.»

GENER: Marion Jones (t.v.) er en av verdens raskeste kvinner. Er det fordi hun er svart?
GENER: Marion Jones (t.v.) er en av verdens raskeste kvinner. Er det fordi hun er svart? Vis mer
Gener og raser