Generasjonsteori

Denne uka kom det fram at ungdommen nå til dags er glasurgenerasjonen. Det var et nytt navn. Det har vært noen tidligere.

«GLASURGENERASJONEN» var tittelen på en kronikk i Dagbladet i forrige uke, skrevet av psykolog Anne Grete Hersoug. «Dessertgenerasjonen har levd med velferdsprivilegier, lav arbeidsledighet, trygge jobber og materielle goder. Deres barn er nå på vei inn i de voksnes rekker. De er blitt kalt glasurgenerasjonen,», forklarte hun, og utdypet:

«De mellom 15 og 30 har lært å forvente positiv oppmerksomhet for alt de gjør.»

«De preges av å ha fått mye bekreftelse, uten å bli stilt krav til».

«Egne behov gir dem en selvfølgelig rett til å stille krav til andre.»

Før hun avsluttet med: «Hva vil skje når glasurgenerasjonen helt overtar det politiske landskap for alvor og må ta ansvaret for upopulære saker? Hvordan vil de forholde seg til kravstorhet og klagestormer?»

DET ER ET GODT SPØRSMÅL. Men noe sier oss at det har blitt stilt før.

- Å bekymre seg for de unges framtid er nok mer utbredt i moderne samfunn enn i mesteparten av menneskehetens historie, hvor man levde kortere og mange dro fra hjemmet som unge, sier sosiologiprofessor Ivar Frønes, som forsker på livsløps- og generasjonsanalyse. Han legger til:

- Men at en generasjon hevdes å være mer bortskjemt enn den forrige, er jo ikke noe nytt.

Dette er det flere som er inne på.

«Jeg har lyst til å kvæle alle som snakker om generasjoner på en uvitenskapelig måte», skriver Harald Eia i en e-post til Dagbladet FREDAG.

- Jeg oppfordrer alle som snakker om generasjoner ditt og datt og glasur og dessert og X og Kuk om å holde kjeft i ett år: Jeg blir fysisk kvalm av dem. Det er slapp tenkning. Det ødelegger offentligheten. ÆÆÆÆ!! Faens duster som uttaler seg om alt mulig. JEG ORKER IKKE MER!»

DESSERTGENERASJONEN.Generasjonen X. Generasjon Y. Generasjon Z. Det er sant. Det har vært en del snakk om generasjoner.

Det er nok på tide med litt snakk med generasjoner.

VARSKU FOR GLASURGENERASJONEN?</B> Det slås alarm for <a href=http://www.dagbladet.no/kunnskap/2004/02/01/389806.html>glasurgenerasjonen</A>. Men er nå egentlig glasurgenerasjonen så forskjellig fra andre generasjoner?