George Orwell var angiver

LONDON (Dagbladet): Den britiske forfatteren George Orwell, dette århundrets fremste litterære kritiker av totalitære regimer, er selv avslørt som håndlanger for «storebror».

I en ny bok framgår det at Orwell spionerte på venner og kolleger, og lagde en kommunistisk svarteliste der blant andre Charlie Chaplin sto.

Orwell er mest kjent for bøkene «1984» og «Kamerat Napoleon». I en ny 20-binds utgave av George Orwells samlede verker blir hans til nå ukjente svartebok presentert. Det kommer fram at han vurderte 35 forfattere, politikere og venner for en hemmelig antikommunistisk avdeling i det britiske utenriksdepartementet.

Filmgeniet Charlie Chaplin, forfatteren George Bernhard Shaw og dikterne C. Day Lewis og Stephen Spender står alle i George Orwells svartebok over kommunister og «krypto-kommunister».

Hemmeligholdt

I tillegg til de 35 personene han vurderte, så han også på over 100 andre kjente personer, men han valgte å holde disse vurderingene tilbake ettersom han ikke var sikker på deres kommunistiske sympatier.

Ifølge professor Peter Davison, som har vært redaktør for den nye bokserien, har denne ukjente delen av George Orwells virksomhet vært hemmeligholdt siden hans død i 1950.

Til venninne

Celia Kirwan, en god venninne av George Orwell, var ansatt i en hemmelig organisasjon i det britiske utenriksdepartementet som jobbet mot kommunisme og totalitære regimer. George Orwell hjalp henne, og dette var starten på virksomheten som «storebror»s håndlanger.

Orwell foraktet totalitære regimer, og hadde problemer med å få utgitt et par av sine mest kritiske bøker.