Gerhardsens turister

Forslaget om å flytte Munchmuseet, Stenersenmuseet og Oslos hovedbibliotek til Bjørvika har fått en usedvanlig positiv mottagelse fra et samlet kulturliv. Forslaget er møtt med jubel ved alle de tre institusjonene. I Dagbladet 3. juni forsøker Rune Gerhardsen (Ap) og hans partifelle Tone Tellevik Dahl å oppveie dette med en sammenrasket oppstilling av småsure motargumenter.

Forslaget skal være klekket ut for raskt. Samtidig er det «kortsiktig». Alt samles på ett brett, og dette skal være ille for backpackere (!) som mister sjansen til å se kulturinstitusjoner utenfor sentrum. Tenk at noen kunne glemme dette! Kulturgrepet fører dessuten bare til en Bjørvikautvikling, men ingen byutvikling, hevder Gerhardsen og Tellevik Dahl, og peker på at man i Europa bruker kulturutvikling som et aktivum i byutviklingen.

Men det er nettopp det vi gjør i Oslo også, og det var nettopp dette hensynet som lå bak vedtaket om å bygge den nye operaen i Bjørvika. Vi vet imidlertid fra Youngstorget at en opera alene ikke trenger å bety så mye for området rundt. Det kan være behov for flere institusjoner som styrker hverandre.

Kunst- og kulturinstitusjoner er en viktig motor i byutviklingen langs Oslos sjøside. En sentral kulturakse vil strekke seg fra det nye Astrup-Fearnley museet på Tjuvholmen, via Nasjonalmuseet på Vestbanen og Konserthuset like bak, til det nye kulturkvartalet i Bjørvika med Operaen, nytt hovedbibliotek og Munch- og Stenersensamlingene og videre til nytt middelaldermuseum ved Middelalderparken. Etter hvert vil man kanskje kunne ta gondolbane fra Bjørvika opp til skulpturparken på Ekeberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Mens kulturbyer vi vil sammenligne oss med sprer sine kulturinstitusjoner for å skape dynamikk i nye områder går Oslo nå motsatt vei», hevder Gerhardsen og Tellevik Dahl. Mon det. Utviklingen av Bjørvika handler nettopp om å skape dynamikk i nye bydeler, og en renessanse for Gamle Oslo. Ved å utvide kulturaksen til å omfatte Bjørvika, Bispevika og områdene rundt, med Middelalderparken, blir området øst for sentrum et kraftsentrum i kulturlivet Oslo, og vi sikrer en bærekraftig utvikling av et helt nytt område i byen. Samtidig vil aksen over til Vestbanen og Tjuvholmen kunne gi drahjelp til opprustning og omforming av Kvadraturen som et levende bysentrum.

Fortsatt vil det finnes fremtredende kulturinstitusjoner og turistattraksjoner andre steder i byen. Vigelandsparken, Historisk museum, Folkemuseet, Frammuseet, Holmenkollen-anlegget, Teknisk museum og Botanisk hage er alle gode eksempler på det. I Schouskvartalet på Grünerløkka får vi et nytt musikalsk kultursenter, og på Tøyen åpner det seg nye muligheter når Munchmuseet flytter. Vi samler slett ikke alle institusjoner i Bjørvika, men vi sørger for synergier mellom landets mest kjente kunstner av internasjonalt format – Munch – og landets flotteste kulturbygg – Operaen. Det fortjener Munch, og det fortjener Oslo og landet.

At både Munch, Stenersen, Nasjonalmuseet og Deichmanske får nybygg tilpasset deres betydning og behov er en langt bedre løsning enn om vi skulle ha flikket på gamle bygninger. Samtidig er det en mer økonomisk fornuftig løsning enn å bygge om eksisterende bygningsmasse og stenge musene i flere år.

For å male fremtiden så mørk som mulig, kan Gerhardsen og Tellevik Dahl fortelle oss at det er urealistisk å få byggene ferdig i 2014. Hvor har de det fra? Bygging av nytt Munchmuseum kan starte når konseptkonkurranse og byggesaksbehandling er gjennomført. La oss derfor samarbeide om å åpne museet til Munchjubileet i 2013! Bygging av hovedbibliotek kan starte når den nye senketunnelen er i bruk. Det skjer i 2011. Og dermed er det fullt mulig å ha det nye hovedbiblioteket klart når Staten åpner sitt Nasjonalmuseum i jubileumsåret i 2014.

La oss utnytte de nye mulighetene og se hvordan vi kan bruke museumsbygningene på Tullinløkka og Tøyen til kulturformål som bidrar til positiv utvikling både i byen og i nærmiljøene. Den prosessen inviterer vi gjerne Gerhardsen og Tellevik Dahl til å være med på når humøret bedrer seg.

Det grepet vi gjennomfører nå, vil bidra til å sette Oslo på kartet som en kulturby av europeisk format, til glede for såvel byens befolkning som Gerhardsens backpackere.