Gi barn fullverdig morsmålstilbud

Morsmålsopplæringen bør ses på som en mulighet til å utvikle flerspråklig kompetanse av stor betydning for en internasjonal by som Bergen.

Vil satse mer på morsmålsopplæring: Venstre vil at Bergen skal tilby morsmålsopplæring utover det som i dag tilbys som særskilt språkopplæring, skriver Idun Bortne. Foto: Privat.
Vil satse mer på morsmålsopplæring: Venstre vil at Bergen skal tilby morsmålsopplæring utover det som i dag tilbys som særskilt språkopplæring, skriver Idun Bortne. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Bergen Venstre ønsker å utvide tilbudet om morsmålsopplæring, som en anerkjennelse av elevenes språklige identitet og kompetanse, samt en satsning på språkkompetanse som kan komme hele Bergen til gode. Vi mener at morsmålsopplæringen bør ses på som en mulighet til å utvikle flerspråklig kompetanse som er av stor betydning for en internasjonal by som Bergen.

Bergensskolen er flerkulturell med mange elever med et annet morsmål enn norsk. Flerspråklige elever har til sammen en betydelig kompetanse innen et stort mangfold av språk, men har ingen mulighet til å utvikle denne kompetansen i dag. Kompetansen minoritetsspråklige elever besitter med sine morsmål er en betydelig ressurs både for den enkelte elev og for samfunnet for øvrig.

Venstre vil derfor at Bergen skal tilby morsmålsopplæring utover det som i dag tilbys som særskilt språkopplæring. Vi ønsker å innføre et tilbud om morsmålsopplæring, i første omgang for elever på 5.-10. trinn innen de språkene som i dag har flest elever og flest morsmålslærere. Mange av morsmålslærerne har redusert stilling. Ved å øke stillingsbrøken til dagens morsmålslærere gir dette rom for å utvide tilbudet om morsmålsopplæring uten mange nyansettelser.

I dag er morsmålsopplæring kun et tilbud for å støtte elevens språklæring slik at det blir lettere for eleven å lære seg norsk. Når eleven er god nok i norsk til å kunne følge vanlig undervisning, bortfaller retten til og tilbudet om morsmålsopplæring i Bergen. Venstre fikk i budsjettforhandlingene i 2014 gjennomslag for å bruke mer penger i budsjettet til den lovpålagte morsmålsundervisningen. Det er bra, men vi fortsetter kampen for å gi bergenske skoleelever et utvidet tilbud om morsmålsundervisning.

De ti største språkgruppene utgjør om lag 65 prosent av alle elevene som i dag får tospråklig fagopplæring på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Å tilby to timer morsmålsundervisning på ettermiddagen for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet for de ti største språkgruppene vil koste anslagsvis 4,5 millioner kr per år. Bergen Venstre mener at det er vel anvendte penger for den enkelte elev, som gir Bergen et stort konkurransefortrinn i et globalt marked, og sikrer at Bergen blir en fremsynt kommune som evner å ligge i forkant av utviklingen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.