USIKKERT: Stortinget skal i høst behandle et forslag om å forbedre obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Forslaget er godt utredet og retter på alle dagens fire mangler. Dessverre er det usikkert om det får flertall, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
USIKKERT: Stortinget skal i høst behandle et forslag om å forbedre obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Forslaget er godt utredet og retter på alle dagens fire mangler. Dessverre er det usikkert om det får flertall, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Pensjon:

Gi folk flest en god pensjon

Gode og trygge pensjoner til alle er en del av grunnmuren til den norske velferdsstaten.

Meninger

Innføringen av gode pensjoner for alle er egentlig historien om velferdsstatens framvekst. Generasjonen som bygde landet, tok fatt på arbeidslivet i etterkrigsårene. På den tida fantes ikke folketrygden. De visste ikke hva de skulle leve av som pensjonister. De forsøkte å sette av litt av inntekten, men det var lettere sagt enn gjort. Vi kan forestille oss den usikkerheten det ga.

Heldigvis ble det en endring i 1967. Da ble folketrygden innført. Den sikret alle over 70 år en god inntekt livet ut. Ordningen omfordelte rikdom og bekjempet fattigdom. Pensjonene ble innført fordi politikerne hadde som mål at Norge skulle bli et velferdssamfunn hvor alle hadde en trygg økonomi. Ordningen var finansiert av arbeidstakerne, bedriftene og tilskudd fra staten.

Det var brei politisk enighet om å innføre folketrygden, selv om det riktignok var uenigheter om omfang og kostnadsfordeling. I tiåra etterpå ble pensjonssystemet forbedret trinn for trinn. Aldersgrensen i folketrygden ble senket til 67 år og «sliterordningen» med avtalefestet pensjon (AFP) ble etter hvert innført etter krav fra LO.

I 2005 ble det innført lov om obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ordningen har gitt mange arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjon, men har fire usosiale mangler. Den gir bare pensjon på inntekter over grunnbeløpet i folketrygden (96 883 kroner). I dag er det rundt 1 million arbeidstakere som ikke har tjenestepensjonsopptjening før de har tjent grunnbeløpet.

I tillegg gir ikke loven rett på opptjening for stillingsbrøker under 20 prosent, for arbeidstakerne under 20 år og heller ikke for jobber som er kortere enn 12 måneder. Det rammer særlig kvinner, midlertidig ansatte på korttidskontrakter og andre arbeidstakere som må gå av tidlig.

Stortinget skal denne høsten behandle et forslag om å forbedre obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Forslaget er godt utredet og retter på alle de fire manglene. Dessverre er det usikkert om forslaget får flertall.

Politikerne som innførte folketrygden gjorde ikke dette fordi de så vekst og rikdom. Oljen var ikke engang funnet. De gjorde det fordi de hadde sett hva fattigdom og utrygghet gjorde med folk. Mange hadde til og med opplevd krakket i 1929, trange tider i 30-åra med påfølgende verdenskrig og okkupasjon. Gode pensjoner for alle ble innført fordi det er rettferdig og verdig. Alle skulle ha trygg økonomi i alderdommen.

Den gjennomsnittlige alderspensjonen i Norge er under 240.000 kroner, ifølge NAV. Dagens 20-åringer risikerer å sitte igjen med langt under halvparten av sin inntekt i pensjon. Det er ikke en trygg og god pensjon. Tusenvis av lavtlønnede og deltidsansatte forventer at Stortinget benytter anledningen til å rette opp i de usosiale manglene i dagens ordning.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.