Gi oss dokumentene, statsråd!

8.421.000 dokumenter i offentlig database kan forsvinne.

HAR FÅTT BREV: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud, her under lanseringen av verket Norsk presses historie, har fått brev fra presseorganisasjonene, som krever at innholdet i den gamle elektroniske postjournalen må videreføres. Foto: SCANPIX
HAR FÅTT BREV: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud, her under lanseringen av verket Norsk presses historie, har fått brev fra presseorganisasjonene, som krever at innholdet i den gamle elektroniske postjournalen må videreføres. Foto: SCANPIXVis mer

||| Da norske myndigheter lanserte den offentlige, elektroniske postjournalen (www.oep.no), ble det betraktet som et viktig skritt i retning en mer demokratisk og åpen forvaltning.

MENS den elektroniske postjournalen tidligere hadde vært et lukket prøveprosjekt som bare journalister hadde tilgang til, er den nye postjournalen åpen og søkbar for alle. Her får man tilgang på alle brev og dokumenter som produseres i det offentlige, bortsett fra de som er unndratt offentlighet.

Men, det er et problem.

DEN GAMLE, passordbeskyttede elektroniske postjournalen skal legges ned, og dokumentene i den gamle databasen er ikke overført til den nye.

Dermed står vi i fare for å miste tilgang til 8.421.000 dokumenter, skriver NRKBeta.

Skulle det skje, ville det være en aldri så liten forvaltnings- og informasjonspolitisk skandale. Her snakker vi om en informasjonsbase med betydelig historisk, forskningsfaglig og journalistisk verdi, finansiert av skattebetalerne.

ET SØK i den nye elektroniske postjournalen gir bare treff fra 2009 og 2010, og gir dermed i mange tilfeller et svært ufullstendig bilde av en sak. De teknologiske og praktiske hindrene for å videreføre tilgangen til den gamle dokumentbasen, eventuelt med fortsatt passordtilgang og henvisninger i OEP om at det finnes flere dokumenter i saken, kan ikke være uoverstigelige.

NRK Brennpunkt, som har vært pionerer i bruk av datastøttet journalistikk på nett i Norge, har sendt en innsynsbegjæring til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), der redaksjonen ber om å få innholdet i databasen eksportert og utlevert med hjemmel i offentlighetslovens § 9.

SAMTIDIG har forskerforbundet og presseorganisasjonene skrevet et brev til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, der de ber om at den gamle versjonen av EPJ videreføres.

Den rødgrønne regjeringen har lenge snakket varmt om viktigheten av å gjøre offentlige data mer tilgjengelige. Det ville være et pinlig brudd med dette idealet om  statsråden lar denne historiske viktige informasjonsbasen råtne på rot.