- Gi oss en byplankonferanse

- Det ser lovende ut at vi har fått en byplansjef med estetisk bakgrunn. Jeg håper hun er sterk og at hun vil provosere, sier arkitekt Niels A. Torp etter at Ellen de Vibe i går ble utnevnt til ny byplansjef i Oslo.

- Hvis jeg skal gi Ellen de Vibe et råd, må det være å sammenkalle en byplankonferanse så snart som mulig. Slik kan mennesker med ideer komme fram med sine visjoner om hovedstaden, sier Torp.

Ellen de Vibe selv er taus om sine visjoner, men utnevnelsen ble positivt mottatt av både arkitekter og næringsliv.

de Vibe kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, og har tidligere vært byplansjef i Skien og Alta.

Torp har etterlyst en handlekraftig byplansjef.

- Hovedsaken Oslo lider under i dag er forløpet mellom aksen Bjørvika- Groruddalen. Jeg håper de Vibe er i stand til fagmessig å forsvare sine standpunkter og at hun er sterk nok til å stå imot private interesser når byens utvikling skal planlegges, sier han.

Han er fornøyd med at en sivilarkitekt med planleggingsbakgrunn har fått jobben, for en slik bakgrunn var ikke noe krav for søkerne. Usikkerheten omkring stillingen som byplansjef har knyttet seg til etatens avhengighet av politikerne. Langsiktig planlegging og offentliggjøring av planer uten politisk «siling» er avgjørende for en helhetlig utvikling av hovedstaden.

- Ellen de Vibe har en stor jobb foran seg, og jeg vil ønske henne lykke til, sier Torp.