OPPROP: Oslo må gi Rolf Stenersens samling et eget museum, under giverens navn. Innlemmelse i et annet museum er ikke akseptabelt, skriver 52 kjente Oslo-forfattere, blant dem (f.v.) Jan Erik Vold, Lillebjørn Nilsen og Thorvald Steen.
OPPROP: Oslo må gi Rolf Stenersens samling et eget museum, under giverens navn. Innlemmelse i et annet museum er ikke akseptabelt, skriver 52 kjente Oslo-forfattere, blant dem (f.v.) Jan Erik Vold, Lillebjørn Nilsen og Thorvald Steen.Vis mer

Gi Stenersen eget museum!

Oslo by har i trekvart århundre ringeaktet Rolf Stenersens gave.

|||STENERSENSAMLINGEN: Vår generøse forfatter, finansmann og kunstsamler Rolf Stenersen (1899-1978) gav i 1936 sin rikholdige norske kunstsamling til Oslo by (dengang Aker), under forutsetning av at kommunen «innen tre år skaffer samlingen et passende lokale». Samt at giveren fikk anledning til å konferere med Edvard Munch om forslag til lokale — Munchs bilder er tyngdepunktet i samlingen.

Et slikt lokale var planlagt i 1939, på Nordre Skøien gård i Østre Aker. Edvard Munch var tilhenger av at en samling norsk kunst endelig ble lagt på østkanten av byen. Men krigen satte en stopper for planene.

OSLO BY HAR i trekvart århundre ringeaktet Rolf Stenersens gave. Da samlingen til slutt kom i hus, i 1994, var det i kommunens kontorer i Konserthusterrassen, lavt under tak, lite egnet som museum.

Det er dokumentert at Rolf Stenersen i 1971, som reaksjon på sin hjembys behandling av hans norske kunstgave, skjenket sin utenlandske samling — med Picasso, Klee, Kandinsky, Kollwitz, Siri Derkert, Asger Jorn med flere  — til Bergen, som i løpet av syv år hadde reist et eget bygg.

Oslo kommunes planer år 2010 er å innlemme Stenersens norske samling — med Munch, Karsten, Ekeland, Weidemann, Kai Fjell, Olav Strømme og andre —  i det planlagte gigantbygg til Munchmuseet i Bjørvika. Giverens — altså Rolf Stenersens — navn skal slettes. Det er vanskelig å tenke seg at Edvard Munch ville ha godtatt at hans museum skulle «sluke» hans venns og hjelpers gave til deres felles hjemby.

VI, UNDERTEGNEDE 52 forfatterkolleger og hovedstadsborgere, finner det opprørende og uakseptabelt at Oslo kommune ikke følger betingelsen for Stenersens gave fra 74 år tilbake. Nå er det på tide at kommunen tar de forpliktelser alvorlig som knytter seg til gaven og beslutter seg for å hedre Stenersen på en måte som er giveren og gaven verdig. Dette er ikke bare et anstendighetskrav, men også et krav som har sin klare juridiske forankring i de forutsetninger som lå til grunn for donasjonen. 

Vårt krav er: Oslo må gi Rolf Stenersens samling et eget museum, under giverens navn. Innlemmelse i et annet museum er ikke akseptabelt.