Gi UNICEF pengene!

SIVILTJENESTE: I alle år har vi fått høre at pengene sivilarbeiderne tjener inn går til UNICEF. Men det er bare bløff.

Siden 1962 har det blitt opplyst at inntekten fra sivilarbeiderne er øremerket FNs internasjonale barnefond. I praksis har denne ordningen ingen reell betydning for bevilgningene UNICEF mottar fra den norske stat hvert år. Men det har Justis- og politidepartementet latt være å snakke høyt om.

Utenriksdepartementet har brakt på det rene at inntektene fra de sivile vernepliktige, som utgjør mellom 40-50 millioner kroner årlig, ikke kommer i tillegg til Utenriksdepartementets bevilgninger til organisasjonen. Derfor er det staten som tjener på den økende inntektsposten til sivilarbeiderne, og ikke FNs barnefond.

Til tross for at Stortinget aldri har bevilget UNICEF inntektene fra sivilarbeiderne som et tillegg til den totale utviklingshjelpen, reklamerer Justis- og politidepartementet elegant med at «inntektene stilles til disposisjon for De forente nasjoners internasjonale barnefond». Det høres flott ut - men vi ser ikke poenget i at inntektene tilsynelatende er øremerket UNICEF, når frigjøring av andre statlige midler er det man i realiteten oppnår med en slik ordning. Vi vil og har lenge trodd at inntektene først og fremst kommer barnefondet til gode.

Sist det ble satt spørsmålstegn ved denne ordningen i Stortinget, var Gro Harlem Brundtland (Ap), Knut Frydenlund (Ap), Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), Liv Aasen (Ap) og Theo Koritzinsky (SV) - altså hele Aps og SVs utenriksfraksjon - for at inntektene skulle komme i tillegg til den totale utviklingshjelpen. Dette ble imidlertid nedstemt av de regjerende, borgerlige partiene. Dermed ble praksisen, som går ut på å bruke UNICEFs gode navn til å både lokke oppdragsgivere på falske premisser og tyne penger fra sivilarbeiderne og inn til statskassen, videreført.

Dette er uheldig for siviltjenesten sin del, da det kan se ut til at Justis- og politidepartementet er mest opptatt av inntektene fra de vernepliktige. I år tok Storberget strupetak på det suksessrike antimobbetiltaket VOKT (volds- og konfliktforebyggende tjeneste). Skolene må nå punge ut 250 kroner dagen for en voksenkontakt som jobber forebyggende mot vold, mobbing og rasisme, mot et vederlag på 60 kroner året før. Det resulterte i at bare 30 av de 300 skolene som var partnere kunne fortsette ordningen. Dermed mister tusenvis av elever en viktig voksenkontakt, mens sivilarbeiderne mister en god og fornuftig tjenestemulighet. Til gjengjeld økte inntektsposten med fem millioner kroner. Millioner som UNICEF ikke ser snurten av.

For UNICEFs vedkommende trenger de nå blant annet midler til barna i Burma, som er rammet av den kraftige syklonen Nargis. Her er fem stater erklært katastrofeområder. Hjem, skoler, vann og sanitetssystemer har blitt ødelagt, og barns liv og helse er derfor truet. Med inntektene sivilarbeiderne tjener inn i år, kunne så mange som 21 millioner barn i katastrofeområdene rundt i verden fått helsetjeneste i tre måneder. Eller hva med å bruke midlene til å redusere dødeligheten blant afrikanske barn, som følge av malaria? Når vi vet at ett barn dør hvert 30. sekund av sykdommen, ønsker ikke vi at det er den norske stat som skal nyte godt av inntektene.

Begrunnelsen for at inntektene fra sivilarbeiderne skulle øremerkes organisasjonen var at tjenesten skulle være fredsrelevant. Når det viser seg at disse inntektene ikke kommer i tillegg til statens bevilgninger for øvrig, har tjenesten i liten grad en fredsrelevant karakter.

Nå som både SV og Ap sitter med makta, er det på tide at statsrådene Storberget og Solheim går sammen og endrer dagens praksis. De burde realisere forslaget deres forgjengere kom med i 1985. I alt for lang tid har Justis- og politidepartementet gått rundt som lite troverdige bøssebærere og samlet inn penger på vegne av statskassen.

FÅR IKKE: Med inntektene sivilarbeiderne tjener inn i år, kunne så mange som 21 millioner barn i katastrofeområdene rundt i verden fått helsetjeneste i tre måneder, skriver hovedstillitsmann for sivilarbeiderne i Norge. I stedet går pengene til den norske stat. Foto: SCANPIX/AP
FÅR IKKE: Med inntektene sivilarbeiderne tjener inn i år, kunne så mange som 21 millioner barn i katastrofeområdene rundt i verden fått helsetjeneste i tre måneder, skriver hovedstillitsmann for sivilarbeiderne i Norge. I stedet går pengene til den norske stat. Foto: SCANPIX/AP Vis mer
Gi UNICEF pengene!