- Gi ut bestefars psykoanalyse

- Det er uproblematisk at Nasjonalbiblioteket gir ut psykoanalysen av bestefar, sier Leif Hamsun. Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen er uenig.

- Psykoanalysen inneholder det mest intime fra et menneskes sjelsliv. Det er ingen grunn til å tro at forfatteren selv ville ha ønsket dette, sier Sletten Kolloen, selv godt i gang med å kartlegge Hamsuns psyke i forbindelse med en sin nye biografi.

Fri vilje

Søndag fortalte Dagbladet at Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi manuskriptene etter doktor Johan Irgens Strømme som hadde Knut Hamsun i pyskoanalyse i 1926-27. Dikterens barnebarn, Leif Hamsun, mener det er bra at alle fakta om bestefaren nå kommer på bordet:

- Han underla seg behandling av egen fri vilje. Jeg kan ikke se at dette er vanskelig.

I sine lange samtaler med Strømme snakket Hamsun mye om sin grenseløse sjalusi overfor kona Marie. Han fikk også Marie til å underlegge seg behandlingsformen.

- Du synes ikke dette blir for privat?

- I grunnen ikke. Etter at psykiater Gabriel Langfeldt brettet ut mine besteforeldres sjelsliv etter krigen, er det lite som lenger er privat. Min familie er blitt utsatt for atskillig større påkjennelser enn dette.

Uforstående

Ingar Sletten Kolloen har alliert seg med psykiatere og fagpersoner fra inn og utland blant annet for å se på journalen.

- Men jeg er skeptisk til å bruke denne analysen som en nøkkel for å forstå Hamsun.

Kolloen understreker at Nasjonalbilbliotekets omfattende arbeid med å dekode manuskriptet vil være viktig for forskere.

- Likevel stiller jeg meg uforstående til at dette skal ha noen interesse for allmennheten. Stoffet bør fortolkes og settes inn i en sammenheng, sier han.

- Interessant

Denne sammenhengen er det litteraturprofessor Atle Kittang som skal stå for. Sammen med en psykoanalytisk ekspert har han det faglige ansvaret for Nasjonalbibliotekets utgaveprosjekt.

- Det er selvsagt av stor interesse å avdekke en genial dikters indre liv. Det kan tenkes det bør sladdes litt her og der, men utover det kan det ikke være tvil om at dette materialet både er interessant utifra et litterært perspektiv og for de som driver med psykoanalyse.

Professor Harald Næss har stått ansvarlig for offentliggjøringen av over 3 000 Hamsun-brev. Det siste og sjette bindet med Hamsun-brev kom ut i fjor. Næss stiler seg meget positiv til utgivelsen av analysen.

- Særdeles interessant. Det er åpenbart at psykoanalysen frigjorde kreativitet i Hamsun. En av hans lengste og beste romaner, «Landstrykere», er et direkte resultat av Irgens Strømmes behandling, mener Næss.

VANDREREN: Knut Hamsun vandrer gjennom Oslos agter i 1936, ti år etter at han gikk til psykoanalyse hos doktor Johannes Irgens Strømme.Foto: SCANPIX