Gill, Claes

Bibliografi:

  • Fragment av et magisk liv (dikt) 1939
  • Ord i jærn (dikt) 1942
  • Ord i jærn (dikt) 1947
  • Det brenner i natt (videogram) 1954
  • Herren og hans tjenere (videogram) 1959
  • Minnetale over Arnulf Øverland holdt 7. mai 1973

    Plater:
  • André Bjerke leser André Bjerke, Claes Gill leser Claes Gill (grammofonplate) (Trykt: Oslo Riksmålsforening)