Giske rydder opp

Kulturminister Trond Giske vil sørge for at det er de beste musikerne - ikke de beste søknadsskriverne - som får støtte fra staten.

Giske legger i dag fram tidenes første stortingsmelding om rytmisk musikk - det vil si pop, rock, jazz og folkemusikk.

- Vi ønsker å gi hele dette feltet et statusløft. Vi vil styrke de økonomiske rammebetingelsene, og rydde opp i virvaret av støtteordninger slik at det blir enklere å søke - og mindre byråkrati, sier Giske til Dagbladet.

Han ønsker én støtteordning for musikere og én støtteordning for arrangører - alt sammen lagt under Kulturrådet. Dermed følger han mange av anbefalingene fra Løkenutvalget tidligere i år, som hadde i oppdrag å se på tilskuddsordningene.

Styrker klubbene

- Løkenutvalget beskriver hvordan for eksempel en jazzmusiker kan ha et titall ulike støtteordninger å søke på, sier Giske og fortsetter:

- Da kan de bli slik at det er de flinkeste rapportskriverne, og ikke de beste musikerne, som får pengestøtte.

Giske har økt støtten til musikkfestivaler med åtte millioner kroner siden 2005. I denne stortingsmeldingen legger han til rette for å gi mer penger til klubber og konsertsteder, og på den måten støtte helårsdriften. Dermed følger han opp og utvikler klubbstøtteordningen, som ble innført i 2006 etter høylytte krav fra arrangører som fryktet at de ville dø i skyggen av sommerfestivalene.

- Jeg trenger vel ikke å bruke mye tid på å argumentere for at jeg er en tilhenger av festivaler. Men noe av det viktigste i denne meldingen er at vi støtter bedre opp om klubbene, sier Giske.

VIL HJELPE: - Du kan si mye positivt om rock- og jazzmusikere, men de fleste av dem har ikke utdanning fra BI. I dag tar søknader og rapporter for mye energi, sier Trond Giske. Foto: STEINAR BUHOLM
VIL HJELPE: - Du kan si mye positivt om rock- og jazzmusikere, men de fleste av dem har ikke utdanning fra BI. I dag tar søknader og rapporter for mye energi, sier Trond Giske. Foto: STEINAR BUHOLM Vis mer

Han slår sammen festivalstøtten og klubbstøtten, som samlet blir på rundt 25 millioner kroner.

- Vi har ambisjoner om å styrke det beløpet kraftig, sier Giske, som presiserer at festivalene ikke skal få mindre pengestøtte som følge av sammenslåingen.

Mer turnéstøtte

På grunn av kraftig fall i salg av plater, er konserter og turnévirksomhet blitt den kanskje viktigste inntektskilden for musikere. Giske vil øke turnéstøtten til musikerne for å stimulere disse. - I dag er ordningen på rundt fem millioner. Vi må i alle fall doble den, sier Giske.

- Gjør du dette for sponse bortfallet av plateinntekter?

- Nei. Å planlegge en turné er en økonomisk risikovurdering - og en støtte i bunnen vil redusere risikoen. Noen vil fortsatt gå på trynet, men målet er at flere skal kunne tjene penger. Mer turnéstøtte skal være en katalysator for større konsertinntekter.

Giske rydder opp