Giske slår tilbake:

- Direktør Bjørg Eriksen i Fond for utøvende kunstnere informerer feil, og sprer unødvendig frykt for at kunstnere skal tape penger, sier statsråd Trond Giske.

I Dagbladet i går sa Eriksen at lovendringen som pålegger GRAMO å kreve inn både eget vederlag og Fondets avgift på musikkbruk vil påføre norske utøvere et inntektstap på ti millioner kroner i år.

- Det aller meste av de pengene vil komme som GRAMO-vederlag i stedet for avgift gjennom Fondet. Samlet sett vil norske utøvere få økte inntekter, og dermed større mulighet til både forestillinger og plateinnspillinger, sier Giske.

- Men lovendringen betyr en forskyvning av midler over til dem som får vederlag, i motsetning til dem som er prisgitt støtte fra Fondet?

- I første omgang, ja. Men sett under ett vil norske utøvere sannsynligvis få mer enn i dag, avhengig av satsene som skal forhandles fram. Vederlag vil bli avregnet og etterbetalt fra 1. juli i år. Når alt er på plass, vil også de som får sin støtte fra Fondet få mer.

Garanterer

- Det er heller ikke riktig at jeg gjør det offentlige Fondet avhengig av det private GRAMOs evne til å forhandle fram høye satser og kreve inn pengene, fortsetter Giske. - Det er Stortinget som har bestemt at avgiften skal være lik vederlaget, og at det skal være én innkrever. Vi valgte GRAMO fordi GRAMO allerede har register over samtlige utøvere som er vederlagsberettiget.

Videre er det feil når Eriksen hevder at Fondet må betale moms på GRAMOs innkreving av fondsavgiften. Dette er en delegert myndighetsoppgave som det ikke skal betales moms for. Og det er feil at lovendringen betyr «et skritt i riktig retning for dem som måtte ønske Fondet nedlagt».

Så lenge Arbeiderpartiet sitter i regjering, kan jeg garantere at Fondet kommer til å bestå, nettopp fordi man er helt avhengig av å sikre støtteordninger for de utøverne som får lite eller ikke noe vederlag.

Midlertidig

- Det er heller ikke slik at Fondet ikke vil få inntekter før alle avtaler er framforhandlet. Så snart de første avtalene er klare, vil pengene begynne å komme inn. Det er viktig for meg at det nå ikke skapes ubegrunnet frykt for at Fondet skal tørke ut. For høsten i år må vi finne midlertidige løsninger, men på sikt skal både de som lever av vederlag og de som er avhengige av støtte fra Fondet komme bedre ut enn i dag, sier statsråd Trond Giske.