Giske svikter kunstnerne

KUNST: I Dagbladet 29/11 uttaler Giske seg om kunstnernes levekår. Det avsettes to millioner til å finne ut hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre det lettere å satse på en karriere som kunstner. Før kartleggingen har funnet sted foreslår Giske en løsning, nemlig likestilte trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende kvinner ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Statsråden fastslår at mange kvinnelige kunstnere er selvstendig næringsdrivende.

VI ER HELT enig, og har derfor fremmet et eget forslag i Stortinget om dette. Det er derfor med undring vi konstaterte at Regjeringen stemte mot dette forslaget. I Soria Moria-erklæringen er nemlig et av målene å sikre selvstendige næringsdrivende like rettigheter som andre arbeidstakere. Når også kulturministeren går ut og konstaterer at dette er et godt tiltak for å rette opp mangelfull likestilling for kvinner som driver egen virksomhet, trodde vi det ville komme midler til innføring av ordningen i budsjettet. Men dessverre gjorde det ikke det. Da hjelper det lite at Høyre har lagt inn dette i sitt alternative budsjett.