Giskes luftgitar

LOKALISERINGEN av et nasjonalt pop- og rockmuseum er inne i siste fase. 31. mars avgir ABM Utvikling sin innstilling om hvor dette museet skal ligge. Arbeiderpartiets leder i kulturkomiteen Trond Giske er helt uberørt av brysomme demokratiske prosesser og slår fast i Adresseavisen 15.3 at han «er veldig sikker» på at rockesenteret havner i Trondheim, lenge før saken skal opp i Stortinget. Den arrogansen Giske utviser i denne saken er beundringsverdig. Tatt i betraktning av at hans eneste allierte i denne saken er fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag. Disse trønderske utgavene av Pompel og Pilt har altså sittet på gutterommet hjemme og lagt planer som ingen andre er innviet i. Da bortsett fra Sæmund Fiskvik - den engang så mektige edderkoppen i norsk musikkliv - nå bare en gammel mann som ligner mer og mer på Gollum i Ringenes Herre - som har gjort det han kan for å obstruere forslaget om å plassere et pop- og rockmuseum i Schouskvartalet. Hvor mange sølvpenger han får av Giske for å svekke Oslos kandidatur vet bare han og Djevelen.

Adresseavisen har kjørt en rekke artikler der trønderrockerne for første gang er forespurt om hva de synes og hvor de mener et museum bør ligge. Bortsett fra hos Diesel Dahl og Åge Aleksandersen som i karskrus kjørte seg vill i rundkjøringen da de skulle reise til Oslo, er rockerne i Trondheim nærmest enstemte. Ideen om et museum for rocken er dustete, og hvis den først skal ligge et sted, bør den ligge i Oslo.

TRØNDEREN SVEIN BJØRGES forslag om å opprette et nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk i det fraflyttede Schouskvartalet på Grünerløkka har så langt samlet flere støtteerklæringer enn det finnes trøndere. For en gang skyld er også lokalpolitikerne engasjert og det foreligger et bystyrevedtak som går inn for lokalisering til Schouskvartalet. Store deler av både det nasjonale og det lokale musikklivet i Oslo står bak dette forslaget som er utarbeidet nedenfra, ikke ovenfra av politikere med nasjonale ambisjoner. Viktigst er kanskje støtten fra Akerselva Innovasjon (partnere her er bl.a. UiO, AHO og KhiO), som skal bli selve krumtappen og inkubatoren i det som er Norges viktigste og mest dynamiske kultur- og næringsklynge. I en støtteerklæring skriver de: «Akerselva er det stedet i Norge hvor det i dag foreligger den beste «kritiske masse» for et museum - eller et opplevelsessenter for pop og rock. Akerselva har utviklet seg det siste tiåret til igjen å bli ryggrad for den nye industrien, opplevelsesindustrien, kunst og design og underholdning hånd i hånd med næringsliv».

FOR DE SOM ikke er en part i denne lokaliseringsstriden er saken biff. Hva er best? Å legge et museum til en usprengelig bunker i Trondheim der det vil skapes null ringvirkninger eller til Schouskvartalet ved Akerselva, der er slikt senter vil være et kraftfullt råstoff i lokalsamfunnet og være med på å skape den mest kreative klyngen i Nord-Europa? Vinner Giske og Sandvik fram i denne saken er det fordi all politikk i Norge er distriktspolitikk. Da kan Oslo like gjerne melde seg ut av Norge.