KOMISK:  Anders Behring Breiviks selvlagde uniform.
KOMISK: Anders Behring Breiviks selvlagde uniform.Vis mer

Gjensyn med keiserens nye klær

Det ville kanskje være oppklarende for oss alle om Breivik fikk ha på seg sin korsfareruniform i retten. Dette ville gjøre det lettere å forstå hans unike virkelighetsoppfatning.

Vi står foran en historisk rettssak. Massedrapsmannen har erkjent sine ugjerninger. Hans psykiske tilstand og tilregnelighet kommer til å stå i fokus under rettssaken.

Den messianske morderen ønsker å presentere seg som kommandør og tempelridder og som forsvarer av den kristne sivilisasjon og han har bedt om å få bære sin selvkomponerte uniform i retten. Han føler ingen skyld, men opptrer gjerne med et smil om munnen.

Rettspsykiaterne karakteriserer dette som en psykotisk tilstand preget av vrangforestillinger. Mange har stilt seg spørrende til denne vurderingen som innebærer at massemorderen kjennes utilregnelig. Skulle da en tilregnelig enkeltperson være i stand til slike handlinger?

En Hitler-bart er et velkjent symbol som uttrykker en helhet på samme måte som personen som står i napoleonsk positur med hånda under jakkeslaget. Et tempelridderkostyme kunne trolig få tilsvarende funksjon i dette tilfellet.

Vi står øyensynlig overfor en morderisk og messiansk grandiositet som vanskelig lar seg etterspore i diagnoselistene. Det ville kanskje være oppklarende for oss alle om den tiltalte fikk ha på seg sin korsfareruniform i retten - gjerne med gullsnor og medaljer. Dette ville gjøre det lettere å forstå hans unike virkelighetsoppfatning.

Det norske rettssystemet vil ikke akseptere en slik omvendt versjon av Keiserens nye klær. Vi går dermed glipp av denne enkle synliggjøring av den tiltaltes sinnslidelse, men må håpe på at psykiaterne makter å sannsynliggjøre hans diagnose på en måte som kan bli tilfredsstillende for alle.