Gjør det noe at jentene er best på skolen?

«Endelig en som nyanserer debatten litt. Og det er fordel at det er en mann, for hvis det var en kvinne som skrev innlegget ville sikkert hylekoret ropt om en konspirasjon.

Mille

«Jeg vil ha et kjønnsrettferdig samfunn der jeg og min kone, mine guttebarn og mine jentebarn har like muligheter. Derfor synes jeg faktisk det er noe gale et sted dersom et kjønn gjennomgående gjør det bedre på et samfunnsområde enn det andre kjønnet. Hvilke virkemidler som skal settes inn for å bedre dette, f.eks ved skoleprestasjoner, styredeltagelse, lønn, militærtjeneste og barnefordeling, vil nok avhenge av hvilket område man snakker om.

Endre Dyrøy

«I vårt styre sitter det 8 mann og en kvinne, uten at det bekymrer noen. Den dagen det sitter 8 kvinner og en mann skal jeg begynne å bekymre meg over at guttene ikke gjør det godt nok på skolen. Cristina

«Det kan jo òg tenkast at jentene, som beviseleg før kjem i, og ut av puberteten, har ein tendens til å bli modne noko før den store hopen av gutar. At dette gjer seg utslag i betre karakterar (om enn marginalt) burde ikkje overraske nokon... Hjalmar

«På tide å bli kvitt de ekstra gratis poengene jenter får ved å søke inn til høyere teknisk utdanning! Bare meg