BER KULTURMINISTEREN TA GREP: Arbeiderpartiets Arild Grande vil vite hvilke planer Thorhild Widvey har for å øke kvinneandelen i norsk film. Foto: Arbeiderpartiet
BER KULTURMINISTEREN TA GREP: Arbeiderpartiets Arild Grande vil vite hvilke planer Thorhild Widvey har for å øke kvinneandelen i norsk film. Foto: ArbeiderpartietVis mer

- Gjør jobben din Widvey

Arbeiderpartiets Arild Grande skuffet over kulturministerens filmpolitikk.

Mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, reagerer på kulturministerens passivitet når det gjelder kvinneandelen i norsk film.

- Nå er det på tide at Thorhild Widvey faktisk gjør jobben sin, og hun har et helt klart ansvar for å øke kvinneandelen i norsk film. Det at vi nå ser positive tendenser i bransjen tror jeg er fordi vi har hatt helt tydelige forventninger fra statlig hold, og dette har vi også sett når det gjelder tildelinger til norsk film, sier Grande.

Krav om 40 prosent kvinneandel Dagbladet  har tidligere skrevet at bare to av ti av Norges mest brukte filmskuespillere de siste fem åra er kvinner.

Dette fikk Grande til å reagere, og sendte et skriftlig spørsmål til kulturministeren:

«Hvilke ambisjoner har regjeringen for kvinneandelen i norsk film, og hva vil statsråden foreta seg for å øke andelen?»

Noen dager seinere fikk Grande følgende svar fra statsråden:

«Regjeringen ønsker mangfold både i innhold og blant de som skaper kunst og kultur. Det er viktig at vi har et bredt og variert tilbud av norske filmer som reflekterer det norske samfunnet og den norske befolkningen. Det må være like muligheter for mennesker i kulturlivet som skaper kunst av høy kvalitet.»

Videre:

«Det er viktig for regjeringen å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra framfor å styre ovenfra. Det bør ikke være statens ansvar å øke kvinneandelen i norsk film. Dette er et ansvar som bransjen selv må ta.»

IKKE VIKTIG: Kulturminister Thorhild Widvey har tidligere uttalt at regjeringen ønsker færre mål og større frihet i filmbransjen.  Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
IKKE VIKTIG: Kulturminister Thorhild Widvey har tidligere uttalt at regjeringen ønsker færre mål og større frihet i filmbransjen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Den forrige regjeringen, med daværende kulturminister Trond Giske, innførte et mål om 40 prosent kvinner i alle nøkkelroller i norsk film, det vil si manusforfattere, regissører og produsenter (her telles ikke kvinnelige hovedroller). Målet skulle blant annet nås gjennom en mer aktiv tildelingspolitikk fra Norsk Filminstitutt (NFI). Disse tallene har lenge ligget langt under 40 prosent, lavest er tallet for kvinnelige produsenter, som har ligget på 13 prosent.

- Ønsker færre konkrete mål Nå viser imidlertid nye tall fra NFI (Norsk Filminstitutt) en bedring de siste to åra: I 3013 var kvinneandelen på 38,5 prosent, og ser ut til å bli enda høyere i år. Til sammenlikning var det kun 19 prosent kvinner i nøkkelroller i 2007. Disse tallene er for kinofilmer, der kvinneandelen er lavest.

Kulturministeren har tidligere sagt, på et innspillsmøte om norsk filmpolitikk, at hun ønsker færre konkrete mål i filmpolitikken.

- Vi synes ikke 40 prosent er et viktig mål, vi synes bransjen selv bør få fokusere på det de synes er viktig framover. I tildelingsbrevet til Norsk Filminstitutt har vi gitt signaler om at likestilling ikke er et mål for oss å ha fokus på, har Widvey sagt, ifølge Dagsavisen.

- I dag er det mange kvinner som står og banker på døra og vil inn i norsk film, og vi trenger disse stemmene for å skape et større mangfold, og dermed kunne gjøre oss enda mer attraktive internasjonalt. Derfor må vi vurdere å vri midlene i en retning vi ønsker for å få flere nye stemmer i norsk film. Derfor mener jeg Thorhild Widvey er på ville veier når hun ikke ønsker det. Og det forbauser meg at den unisone kritikken som har kommet ikke gjør inntrykk på statsråden, sier Arild Grande til Dagbladet.