Glasshus

DA Dagbladet skriver at jeg befinner meg i glasshus fordi jeg har latt meg velge som nestleder i Attac. Metaforen glasshus skriver seg fra ordtaket om ikke å kaste sten når man sitter i glasshus, et ordtak som har en helt presis betydning.Dagbladets påstand må derfor tolkes slik at når jeg sammen med andre attacere kaster sten på nyliberalismen, så sitter jeg i glasshus fordi jeg selv er nyliberalist. Eller, enda verre: Når vi angriper verdens rike land fordi de ikke sletter ulandenes gjeld, så sitter jeg i glasshus fordi jeg selv ikke sletter gjeld som ulandene har til meg. Eller, når vi kritiserer regjeringens fremleggg til revidert pensjon, så sitter jeg i glasshus fordi jeg selv har gått inn for pensjonsordninger som skaper større avstand mellom de rike og de fattige.

INTET AV dette gir mening. Jeg er ikke i «slett lune», heller ikke fornærmet, men nysgjerrig. Kjenner Dagbladet en annen betydning av sten og glass, for ikke å si Steen og glasshus, enn hva jeg og de fleste andre gjør? Hvor Haakon Lie og AUF befinner seg i dette glasshuset er et mysterium så stort at jeg tviler på om Dagbladet selv vil være i stand til å oppklare det.