INGEN STREIK: Per Kristian Sundnes (KS), Ragnhild Lied (Unio) og Mette Nord (Fagforbundet) etter mekling i mai. Foto: NTB Scanpix
INGEN STREIK: Per Kristian Sundnes (KS), Ragnhild Lied (Unio) og Mette Nord (Fagforbundet) etter mekling i mai. Foto: NTB ScanpixVis mer

Glemte det negative

I LO skjønner en at det er vanskelig å godta en dårligere avtale enn det vi har. Det hadde jeg trodd at også Dagbladets kommentator hadde forstått.

Meninger

Jeg har ofte glede av å lese kommentarene og refleksjonene til Stein Aabø. Han pleier å balansere godt og få fram underliggende motiv for hvordan ulike aktører handler, men i kommentaren «Pedagogisk problem» bommer han.

Kommentaren spiller på fordommer og myter om lærernes arbeidstid når han skriver «I dag er det for mange «privatpraktiserende» lærere som springer hjem så snart de kan.» Den myten er like lite sann som at journalister drikker øl til lunsj hver dag.

Han skriver at dagens arbeidstidsavtale innskrenker handlingsrommet for samarbeid. Dette er ikke sant. I så fall er det tjenesteforsømmelse og noe rektor må gripe fatt i hvis det skjer. Det underslås at det også i dagens avtale er tilstedeværelsesplikt utover undervisningstida, slik at det er rikelig med rom til samhandling. Drøyt ti timer er avsatt til «kontortid» ukentlig, utover undervisningstida i gjeldende arbeidstidsavtale pluss seks dager til planlegging. I tillegg samhandler lærerne utover disse timene på eget initiativ.

Dette mener KS er for lite. Vi mener det er nok. Dagens avtale sikrer den fleksibiliteten lærerne trenger for eget for- og etterarbeid. Vi kunne ikke akseptere den mistroen KS har til norske lærere og har derfor valgt å si nei til avtalen. Tilbudet til avtale mangler tydelighet og rettslige skranker for den mest sårbare tida av lærernes årsverk.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Kommentaren ga også en ukritisk refleksjon over tilbudet som Utdanningsforbundets medlemmer skal stemme over. Det hevdes at argumentene for at lærere skal godta avtalen er mange, men Aabø trekker bare frem at lektortillegget er bra, at avtalen er sentral og at det eneste en oppnår ved streik er at arbeidsgiver sparer lønnsutgifter.

Aabø har helt glemt den negative siden: et dårlig tilbud til lærere og adjunkter, som i første rekke rammer yrkesfaglærer, dårligere overtidsgodtgjøring, svekka vilkår for seniorer, ensretting av utdanningsbakgrunnen til lærere, en avtaletekst som er så omtrentlig at tolkninger vil skape uro i arbeidsmiljøet?

Vår erfaring er at det oppstår uenighet om tolkningene, og da ender ofte konklusjonene i arbeidsgivers favør. Det kommer ikke til å bli mindre av dette etter denne avtalen. I Kommunal Rapport innkasserer KS det som en seier at de endelig har fått fjerna organisasjonenes vetorett når partene forhandler om lokale avvik fra avtalen. Vi er mange som fortsatt mener det vil svekke norsk skole å være ettergivende i forhold til et sånt råkjør fra arbeidsgiver.

Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon er tilfredse med å ha LOs 900 000 medlemmer i ryggen. De vil bruke hele sin tyngde som drahjelp.

I LO skjønner en at det er vanskelig å godta en dårligere avtale enn det vi har. Det hadde jeg trodd at også Aabø hadde forstått.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.