«Glør»

Nok en litterær perle fra Solums utmerkede Fabula-serie.

Ungarske Sándor Márai (1900-89) ble født i dagens Slovakia, men emigrerte til USA i 1948 og ble da nærmest glemt som forfatter. Inntil da ble han regnet blant de viktigste sentraleuropeiske forfatterne, og hans «Glør» fra 1941 er da også en ekte «wiener» med tematikk og stil som bl.a. kan minne litt om Herman Broch.

For det er «store» temaer som flettes inn i denne lille boka, som bare går over et døgn og der to gamle venner samtaler om en episode som skjedde førtién år tidligere. Her er et slags mysterium som skal løses, her er kjærlighet, platonisk vennskap, kunst og kunstnernaturer og ikke minst - refleksjoner rundt keiserrikets fall og «den gode generasjonen» for hvem Wien var «stemmegaffelen i verden» og som trodde - «på ære, på mannlige dyder, på taushet, ensomhet og det gitte ord».

Boka er skrevet med den nitid undersøkende, detaljerte, lett distanserte nærhet som kjennetegner denne type litteratur, og jeg kunne sitert i det uendelige. Gå og kjøp!