Glorete jål

Skingrende affektert og grunt romantiserende europastisj om Billies og Joes hedonistiske søken etter frihet.

Hipper-than-thou prøver Dean å beskrive en marginal eksistens utenfor loven mot et konturløst europeisk bakteppe, og med glorete metaforer og jålete grammatikk sørger han effektivt for at denne romanen får akkurat så få lesere som den fortjener.