Gloria med Mel

Det amerikanske traumet ved navn Vietnam er tilbake i form av Mel Gibson og «We Were Soldiers».

Krigen krevde rundt 58000 amerikanske liv, langt flere vietnamesiske, og konsekvensene av den var og er omfattende for begge land. Dette eksemplet på feilslått stormaktspolitikk har avfødt sterke, gode og viktige filmer med Francis Ford Coppolas to «Apokalypse nå»-versjoner som de aller beste. Stanley Kubrick kledde av den militære umenneskeliggjøringen i «Full Metal Jacket» (1987), mens Oliver Stone intenst kraftfullt tok for seg krigens overgrep og følgene av dem i «Platoon» (1986) og «Født 4. juli» (1989).

Mislykkes

Randall Wallace tar oss nå med tilbake til et av Vietnamkrigens voldsomste slag, basert på oberstløytnant Hal Moores (Gibson) egen beretning om kampene i La Drang-dalen i november 1965. Wallace mislykkes ettertrykkelig med sine antatte hensikter, når han i sekvenser også viser nordvietnamesernes innsats og ofre i denne helvetes forgård av en slagplass. Formodentlig vil han unngå glorifisering av noe slag, og går i baret med et smell.

Seig patriotisme

De forannevnte filmene tar stilling i sin omgang med Vietnam-spørsmålet. Nettopp dette gjør at lidelsen på begge sider blir åpenbar, at vesentlige spørsmål om selve krigens system og dens iboende løgner festes illevarslende til lerretet.

«We Were Soldiers»\' seige, lange innledning viser oss Mel i stadig bønn, Mel som leser krigsstrategi, Mel som beskt pompøst forsøker å gi sine unge soldater en innføring i veien til en mulig død. Alt der er den amerikanske glorien på plass. Siden er det Mel som skriker «Get the fucking bastards» på slagmarka. Når den vietnamesiske siden tidvis klippes inn i formidlingen av grusomhetene, reduseres den bare til bifigurer i blodbadet på egen jord.

Realistiske krigsscener har amerikanere et utmerket håndlag med, og «We Were Soldiers» kan i sekvenser minne om Ridley Scotts «Black Hawk Down» i sin livaktige skildring av redslene. Men den som syntes sistnevnte veivet for patriotisk med flagget, får overdoser av «stars and stripes» her.

Regien er dessuten tung på labben, slik den maler ut og maler ut, dvelende ved meningsløshetene.

Drep oss, herre, men ikke med Mel Gibson i uniform.

SE, EN HELT: I forsøket på å avglorifisere krigs- og heltegjerninger, mislykkes regissør Randall Wallace og Mel Gibson med en pompøs film om redslene i Vietnam.