God demokratistøtte

DEMOKRATI: Norge har lenge støttet kampen for å bygge opp gode sterke demokratier i utviklingsland. I 2006 ble Norsk senter for demokratistøtte (NDS) etablert som uavhengig organisasjon for å gi Norge et nytt verktøy i dette viktige arbeidet.

I sin kronikk i Dagbladet 7. desember, påpeker Inge Amundsen fra Christian Michelsens Institutt (CMI) utfordringer knyttet til arbeidet med å reformere politiske partier. Mange land i dag har et formelt, men ikke reelt demokrati. Partiene kan være korrupte, maktsyke og styrt av en sterk mann. Regjerende partier bruker hele statsapparatet til fordel for seg selv og sitt parti. Nominasjonsprosesser og landsmøter manipuleres. Kvinner og ungdom er ofte ikke representert i det hele tatt. Det er i denne tøffe virkeligheten NDS arbeider.

Amundsen hevder at NDS prioriterer parti-til-parti-bistand på grunnlag av ideologisk likhet. Dette er ikke riktig. En stadig større del av prosjektene er tverrpolitiske hvor flere partier, både på norsk og mottakerlandets side, samarbeider. I tilfeller der NDS finansierer såkalte søsterparti-prosjekter, har vi ofte flere prosjekter i samme land. Det skaper balanse.

Amundsen fremstiller det som om de norske politiske partiene har valgt organisasjonsform selv. Det er også uriktig. Den ble valgt etter en ekstern gjennomgang utført av Statskonsult, på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Amundsen trekker også fram organiseringen til vår nederlandske søsterorganisasjon IMD som et eksempel til etterfølgelse, mens han er kritisk til den norske modellen. Vi stiller oss litt spørrende til kritikken, da NDS er organisert på samme måte som den nederlandske.

Amundsens rolle i samfunnsdebatten er å påpeke mulige feil og mangler ved å analysere situasjonen utenfra, mens NDS rolle er å skape endring innenfra. For å lykkes, er vi helt avhengige av tillit fra våre samarbeidspartnere, spesielt i land med svært dominerende partier. Våre prosjekter utformes i samarbeid mellom partene. Det er nødvendig for å sikre både lokalt eierskap og mottakeransvar. Dette må selvfølgelig bygge på en riktig beskrivelse av og forståelse for det politiske landskapet i det enkelte samarbeidsland. Alle innspill som kan bidra til at Norge lykkes bedre i arbeidet med å skape demokrati i verden, er verdifulle. NDS er glad for at forskningsmiljøene viser interesse for dette viktige området.