God EØS-hestehandel

Klikk for ingress.

Meninger

Omsider har Norge og EU blitt enige om en EØS-avtale for åra 2014 - 2021, som vil koste Norge 388 millioner euro, eller 3,3 milliarder kroner, i året. I alt blir det 2,8 milliarder eller nær 25 milliarder kroner over sju år. Den forrige avtalen løp ut 30. april i fjor. Men forhandlingene har tatt så lang tid fordi EU åpnet med et skyhøyt krav om å øke bidraget med 84 prosent. Nå endte det med 11 prosent vekst nominelt, men bare 0,6 prosent om man tar hensyn til prisveksten, ifølge Europa-minister Vidar Helgesen. Norges viktigste forhandlingskort har vært tålmod, sier han.

Island og Liechtenstein er med på avtalen, men Norge står for om lag 97 prosent av denne bistanden til å utjamne sosiale og økonomiske forskjeller i de femten fattigste landene i EU. I tillegg skal det opprettes et fond på rundt 850 millioner kroner som skal bekjempe ungdomsledighet og kunne brukes utenfor EUs østgrense, som i Ukraina og Moldova.

Samtidig er det oppnådd enighet om utvidet markedsadgang for norsk sjømat i EU. Dette hilses naturligvis med glede langs kysten, fordi markedet i Russland er stengt på grunn av straffetiltakene i kjølvannet av krisa i Ukraina. Fisk omfattes ikke av EØS-avtalen, og de to avtalene henger offisielt ikke sammen. Men her snakker vi politikk. Helgesen ser ut til å ha gjort en god hestehandel.

Senterpartiet kaller hestehandelen et «knefall for EU», fordi EØS-avtalen ikke pålegger Norge å betale EØS-midler. Hva tror partiet ville ha skjedd om Norge sa nei til å bidra? Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti roser avtalen. Sosialistisk Venstreparti mener mer av pengene burde gå til sosiale tiltak og romfolk, mens Nei til EU mener pengene burde gå til andre deler av verden.

Jo da, men EU er Norges viktigste marked. EU er i krise og vil ha så mye hjelp som mulig av lillesøster Norge. Fiskeri og havbruk er blant Norges viktigste næringer, som ennå ikke har full tollfri adgang til det store europeiske fellesmarkedet, men det går da riktig vei. Kanskje er dette en takk fra EU fordi Norge er med på straffetiltakene mot Russland.

Helgesen får nok avtalen greit gjennom i Stortinget. Verden er ikke fullkommen, ikke EU heller, og det gjør ikke noe om Norge hjelper de fattigste i EU. Men Helgesen trenger ikke å forsette å støtte «Gjøkenes dag» i Romania.