God grunn til bekymring

ÅRDAL: I et oppslag i Dagbladet basert på et intervju med meg fredag, kan man få inntrykk av at jeg mener det ikke er grunn til å bekymre seg for Årdals framtid fordi Hydro er flink til å nedbemanne. Men jeg mener tvert imot at det er grunn til bekymring.I intervjuet pekte jeg på to forhold omkring Hydros nedbemanninger. Intervjuet ble forkortet slik at bare det første av disse kom på trykk. Dagbladets lesere ble fortalt at Hydro har gjennomført mange nedbemanninger i Norge uten bruk av oppsigelser. Dette er et positivt tegn foran den kommende nedbemanningen i Årdal, påpekte jeg.Det andre poenget var at en smidig omstilling ikke er noen garanti for et livskraftig lokalsamfunn på lang sikt. Rjukan og Notodden har vært igjennom nedbemanninger uten bruk av oppsigelser. Men ingen av disse stedene framstår i dag som vitale industribyer. Årdalssamfunnet er bekymret for utviklingen på lang sikt. Historisk erfaring gir grunn til bekymring, selv om Hydros arbeidsplasser lar seg erstatte i første omgang.