DEBATT: Skolepolitikk

God skolepolitikk for hele Oslo

Oslo trenger en skole for alle elever, ikke bare de med best karakterer. Vi mener at det er synd at Høyre er imot å drive en skolepolitikk basert på ny kunnskap.

Abdullah Alsabeehg vil endre dagens skoleinntak i osloskolen. Bilde: Arbeiderpartiet
Abdullah Alsabeehg vil endre dagens skoleinntak i osloskolen. Bilde: ArbeiderpartietVis mer
Meninger

Noe av det beste med Norge er at vi har en offentlig skole der ulike elever får like muligheter til å lykkes. Forskningen viser at alle elever tjener på en skole som har et bedre mangfold av elever med ulik bakgrunn. Det får vi ikke i god nok grad med dagens inntakssystem til videregående skole. Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre det inntakssystemet vi allerede har, enda bedre for alle elevene i Osloskolen.

Det er satt ned et ekspertutvalg som skal se på alternative modeller til dagens inntaksmodell. Utvalget skal levere sitt forslag til byrådet i løpet av januar 2020. Høyre har allerede konkludert med at inntaktssystemet vi har i dag er perfekt. Arbeiderpartiet vil heller vente til kunnskapsinnhentingen er ferdig før vi konkluderer.

Vi legger til grunn at elevene skal ha valgfrihet til å søke seg inn på den skolen de har lyst til å gå på.

I dag er det bare 18% av elevene som har gode nok karakterer til å reelt sett ha fritt skolevalg . Det vi vil er å gjøre inntaksordningen enda bedre for alle elevene.

Høyres Erik Lae Solberg uttalte til Dagbladet: ‘’I flere av modellene får elevene delt ut et Flax-lodd fra Ap-byrådet som avgjør hvilken skole de kommer inn på og hvordan framtida deres blir.‘’

Her feilinformerer Høyres gruppeleder i Oslo. Det er ikke det utvalget eksplisitt ser på. Det er ekspertutvalgets oppgave å vurdere ulike modeller før de konkluderer. Arbeiderpartiet har heller ikke konkludert, nettopp fordi vi avventer ekspertenes forslag. Det at Høyre tøffer seg i media nå, viser at Høyre har gått tom for politiske løsninger. Bedre innhold og kvalitet i Osloskolen er ikke en prioritet for Høyre.

De siste fire årene har Arbeiderpartiet levert over 200 tiltak for bedre innhold og kvalitet i Osloskolen. Derfor har vi ansatt 200 nye lærere på 1.-4. trinn og doblet antallet helsesykepleiere i Osloskolen. Nå innfører vi gratis aktivitetsskole på 1. trinn i hele Oslo og vi vil innføre et gratis skolemåltid for alle elevene i Osloskolen. Endelig søker også flere seg til yrkesfag. Mens Høyre feilinformerer om andres politikk, er vi mer opptatt av å levere konkrete løsninger for lærere, elever og foreldre.

Arbeiderpartiets skolesatsing er lik for hele byen. Derfor sikrer vi god skoleøkonomi. I 2019 styrker vi grunnfinansieringen i Osloskolen med 55 millioner. Pengene fordeles likt på alle elever og er en del av en betydelig opptrapping siden 2015. Vi fjernet 80 prosent-regelen som Høyre innførte, da de bestemte seg for å finansiere 80 prosent av kostnadene for nye elever. I dag fullfinansierer vi alle elevplasser og investerer over 12 mrd. i nye skolebygg.

Osloskolen leverer gode resultater. La oss se på noen eksempler: På Tøyen skole var 7 av 10 tiåringer på det laveste nivået på lesing og regning da vi tok over i Oslo. I 2018 er resultatene snudd på hodet: 7 av 10 på det nest høyest eller høyeste nivået. På Stovner skole lå 2 av 10 elever på det høyeste nivået i lesing og regning. I 2018 er 7 av 10 elever på det høyeste nivået. På Mortensrud skole var 6 av 10 elever på det laveste nivået i lesing og regning i 2015 da Høyre styrte. I 2018 var 2 av 10 elever på det laveste nivået.

Gode resultater kommer ikke av seg selv. De blir skapt av politiske prioriteringer. Osloskolen har aldri vært bedre, men med Arbeiderpartiet skal den bli enda bedre.