Gode debatter

Hva kreves for at en direktesendt aktualitetsdebatt på tv skal bli god?

Tja, først og fremst at den er så aktuell som mulig i forhold til dagsorden naturligvis, at den har temperatur og trøkk, men også at den gir oss som ser på litt kunnskap og innsikt.

Debatter som både engasjerer og forteller oss noe vi ikke visste fra før, er de beste. For programlederne og deres redaksjon ligger det trolig også en utfordring i å balansere det populære (det som skal nå flest mulig) mot det faglige (det skal ikke bli bare populistiske spissformuleringer heller) - form mot innhold.

Bra nivå

Det er sikkert forsket på aktualitetsdebattene på norsk fjernsyn. Det skulle ikke forundre meg om konklusjonen er at de holder et brukbart nivå. Dagsformen varierer selvsagt, men mitt inntrykk er at de to viktige kravene til fjernsynsdebatter langt på vei oppfylles av våre store kanaler NRK1 og TV2: debattene skal ha substans og de skal i utgangspunktet ikke ekskludere det store flertallet av tv-seere fra samtalen i det offentlige rommet.

Gode ordskifter

Lang innledning kanskje, for å si at både Oddvar Stenstrøms «Holmgang» på TV2 og Knut Olsens «Redaksjon 21» på NRK1 i går inneholdt gode ordskifter. Det første programmet fordi det ga rom for en rimelig bred behandling av et aktuelt tema - hytteutbyggingen i den norske fjellheimen. Det andre fordi det grep fatt i gårsdagens viktige sak, gjengkriminaliteten i Oslo - og maktet både å provosere og engasjere foran skjermen.

Ny trend

Det finnes sikkert mange som mener at debattnivået på tv er altfor lavt. Delvis med rette: på slutten av 90-tallet var vi nede i en fordummende bølgedal. Men trenden er snudd de siste to årene.

Og i analysen av debattprogrammer er det viktig å huske på at fjernsynet først og fremst er et massemedium. Det får flere interessert i for eksempel politiske temaer enn det et foredrag i Folkets Hus gjør eller det en vitenskapelig korrekt utredning makter. Det er vår tid på godt og vondt.

Men dette stiller også krav til de som produserer tv: dersom også de er opptatt av at det norske demokratiet utvikler seg, at den oppvoksende slekt møter positive verdier - og dersom de mener at det å gi sitt bidrag til en konstruktiv og human samfunnsutvikling er vel så viktig som å tjene penger.