«Gode fedres engasjement»

BARNEFORDELING: Camilla Vår Birkeland (07.08.08) hevder med Barneombudet som sannhetsvitne at «i dag er terskelen svært høy før man mister foreldreansvaret». I en konkret sak hvor moren beviselig hadde bemektiget seg barnet, satset stort på falske anklager mot faren, og undergravd farens del i foreldreansvaret gjennom flere selvtektsdisposisjoner, fikk juristeriet denne ordlyden: «Når det gjelder spørsmålet om partene skal ha delt foreldremyndighet har retten kommet til at B må ha foreldremyndigheten alene. A har en uriktig oppfatning av hva delt foreldremyndighet innebærer idet han antar at han kan legge seg opp i barnehageplasseringen av sønnen».

Slik kan det gå når jussen slår krøll på seg, selv for en far med omfattende engasjement for barnet: «Det må legges til grunn at begge parter har tatt del i den daglige omsorgen for sønnen før bruddet.

A har anført at han har tatt del i mer enn halvparten. Det er et moment, men i dette tilfellet er det ikke avgjørende. Retten har kommet til at B må tilkjennes den daglige omsorg fordi det antas å være best for barnet». Slik legger jussen til rette for at en utdatert morspresumpsjon kan lure seg inn bakveien.

Historien om samværssabotasje kan ligge. Dommerens begrepsbevissthet taler for seg.