Gode intensjoner er ikke nok

TV-aksjonen: Etter Terje Tvedts kronikk i siste nummer av Samtiden har T-aksjonene igjen blitt gjenstand for debatt.

SAIH setter pris på at debatten rundt TV-aksjonen blir holdt i live, men vi syns også det er viktig å holde fokuset på det vi ser som konstruktiv kritikk. Vi mener at hovedfokuset i debatten ikke bør spinne rundt påstanden «pengene når frem». Dette er et viktig element, men hører kanskje mer hjemme i en generell bistandsdebatt.

Når det gjelder den spesifikke debatten rundt NRKs TV-aksjon vil SAIH gjerne fremheve og understreke den kritikken som har kommet mot journalister og media sin rolle.

I en kronikk i Ny Tid i februar hevder vi at det å promotere bistandsprosjekter gjennom media kan skape store misoppfatninger og bygge opp under unyanserte stereotypier av land i Sør, men også at dette kan være et direkte hinder for utvikling i land i Sør. Det at journalister i Norge ikke reflekterer over sin rolle innenfor TV-aksjonen, tyder på en mangelfull forståelse av det politiske i bistand.

Når generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgard Kokkvold, avfeier kritikken mot journalisters rolle i TV-aksjonen med at det må være lov også for journalister å gjøre noe samfunnsnyttig, viser dette tydelig at norsk presse ikke reflekterer over bistands politiske rolle og utfordringene rundt den unyanserte fremstillingen av bistandsmottakere i Sør.

Gode intensjoner er ikke nok; en historie av både katastrofale og vellykkede bistandsprosjekter viser med all tydelighet at kunnskap må følge med de gode intensjonene.

Det er Terje Tvedts konkluderende ord i kronikken i Dagbladet SAIH gjerne vil holde fokuset på. Han presiserer her at TV-aksjonen sin forståelse av verden ikke holder følge med verdensutviklingen, at den bidrar til å holde land i Sør fast i et bistandsperspektiv, og at den bidrar til å opprettholde et arkaisk verdensbilde. Med dette i tankene passer det å avslutte med disse ordene fra Vær varsom-plakaten: Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!