SATSER PÅ FILM: Filmformidling er en viktig del av vår politikk, skriver kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
SATSER PÅ FILM: Filmformidling er en viktig del av vår politikk, skriver kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

Gode kår for kvalitetsfilm på norske kinoer

Vi vil sørge for at publikum får tilgang til norske og utenlandske filmer, også de som ikke nødvendigvis er økonomisk lønnsomme.

Meninger

Programsjef i Bergen kino, Stein Sørensen, spør i Dagbladet 22. juli hva som vil skje med kvalitetsfilmen på norske kinoer når organisasjonen Film & Kino ikke lenger forvalter statlige midler til formidling av film. Sørensen trenger ikke å bekymre seg.

Filmformidling er en viktig del av vår politikk, og vi har derfor lagt vekt på dette i vår stortingsmelding om film. Vi vil sørge for at publikum får tilgang til norske og utenlandske filmer, også de som ikke nødvendigvis er økonomisk lønnsomme. Sørensen og jeg er enige om at det er viktig å støtte formidling av filmer som markedet ikke ville vist uten offentlig støtte.

Vi ønsker en helhetlig og god politikk for formidling og tilgjengeliggjøring av film. Det er bakgrunnen for at vi flytter forvaltningsansvaret for filmformidling til Norsk filminstitutt. Jeg kan forsikre om at kvalitetsfilmen vil ha gode vilkår også etter omleggingen.

Norsk kino- og filmfond (NKFF) finansieres blant annet gjennom en avgift på kinoenes billettinntekter som forvaltes av Film & Kino. De siste årene har stadig flere kinoer gått fra kommunalt til privat eierskap, og på bakgrunn av utviklingen i kinolandskapet endrer Film & Kino sin organisasjonsstruktur. De går fra å være en medlemsorganisasjon for norske kommuner med kinodrift, til å bli en ren bransjeorganisasjon. Det vil derfor ikke være riktig at Film & Kino forvalter et fond som får sine inntekter fra en statlig avgift. Jeg har derfor foreslått at staten overtar forvaltningen av NKFF og ansvaret for filmkulturelle tiltak.

En helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk har vært etterlyst av store deler av bransjen i kjølvannet av den forrige filmmeldingen, der dette perspektivet ikke ble prioritert. Å flytte forvaltningsansvaret for den statlige kinoavgiften fra Film & Kino til Norsk filminstitutt, er en del av en nasjonal filmformidlingspolitikk. Disse grepene er viktige for å nå målet om et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet.