Gode kjøp til neste år?

Ingress

Meninger

Det er etter hvert liten tvil om at det pågår en såkalt korreksjon av boligprisene. For n-te måned på rad presenterte eiendomsmeklerbransjen prisfall. Det siste halvåret har prisene i gjennomsnitt falt med nesten 6 prosent. Når tallene for desember blir presentert i begynnelsen av januar neste år, vil tolvmånedersveksten være negativ. Sagt på en annen måte: Ved årsskiftet vil prisene på boliger ventelig være lavere enn de var for ett år siden. Vi må tilbake til 2009 for å finne tilsvarende utvikling. Januar-tallene vil bli omfattet av stor interesse, særlig siden prisene i den måneden gjerne gjør et byks oppover. Det vil neppe skje i januar 2014. Da ligger det så mange boliger ute for salg at det i seg selv vil være prisdempende.

Bransjen tror imidlertid ikke på noe fritt fall i prisene. Til det er de økonomiske drivkreftene for sterke. Det er lav arbeidsledighet, lav rente, historisk høy kjøpekraft og fortsatt mangel på boliger i pressområdene. Slik sett kan det ligge an til at mange kan gjøre gode boligkjøp i 2014.

Men psykologien i slike markeder er en faktor det må tas høyde for. Hvis alle tror at prisene skal langt ned, vil omsetningen av boliger som ligger ute for salg gå tregt. Flere kan være villige til å selge med betydelig tap. En lettere panikk kan ramme markedet. Når kjøpere og selgere blir nervøse, blir bankene enda mer nervøse og mer tilbakeholdne med å gi lån. Det kan utløse en nedadgående spiral som kan gi ringvirkninger i økonomien. Da, om ikke før, må banker og myndigheter kjenne sitt ansvar. Banker kan lette tilgangen på lån. Norges Bank kan sette ned renta. Regjeringen kan slakke på kravet om lånekunders egenandel på 15 prosent.

Visse ting kan altså gjøres fra politisk hold. Men ellers er opp- og nedturer i boligpriser en kraftig leksjon for alle som tror at boliginvesteringer ikke kan ende i tap. Ropene fra meklerhold og banker om å redusere egenkapitalkravet er forståelig ut fra deres interesser. Men alle vet at boliger med visse mellomrom overprises. Nestenkrakk er en risikosport vi fraråder alle institusjoner å delta i. Både med tanke på de sist ankomne i boligmarkedet og av hensyn til norsk økonomi vil det være godt om boligprisutvikling og gjeldsvekst kommer på linje med lønnsutviklingen. Det er et uutnyttet politisk felt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.