Gode resultater på Øst-Timor

BISTAND: Dagbladet har i det siste omtalt norsk bistand til Øst-Timor på elektrisitets- og petroleumsområdet. Norad er opptatt av at både gode og dårlige resultater av norsk bistand blir kommunisert til norske avislesere, men synes ikke artiklene i særlig grad lykkes i å få fram de reelle resultatene av den norske bistanden. Bistanden til Øst-Timor har bidratt til gode og konkrete resultater, og vi undrer oss over at dette ikke kommer tydeligere frem.En av de første anmodningene Norad fikk etter frigjøringen i 2002 var støtte til å erstatte de utslitte strømgeneratorene i hovedstaden Dili. En fullstendig strømutkobling kunne føre til politisk uro og ustabilitet. Et norsk firma var i stand til å levere de nødvendige generatorene innen de korte fristene, til en pris som Norges Energidirektorat (NVE) vurderte som akseptabel.

I EN IDEELL SITUASJON, burde selvfølgelig oppdraget vært lagt ut på internasjonalt anbud, slik det er vanlig for denne typen oppdrag. Men situasjonen var kritisk og tidsfaktoren så viktig at myndighetene på Øst-Timor valgte å bruke en nødparagraf i sitt innkjøpsregelverk. Dette var en vurdering Norad den gang stilte seg bak. Petroleum er en av de få naturressursene Øst-Timor har. I 2002 sto de i startgropa for å bygge ut denne næringen, og den politiske ledelsen var meget bevisst på hvor viktig det var for landets framtid å få på plass et forvaltningsregime som kunne sikre at oljeinntektene ble brukt til beste for landets utvikling og ikke forsvant i korrupsjon. Øst-Timor ønsket å opprette et petroleumsfond der de kan plassere en del av inntektene fra oljesektoren. Øst-Timor er et av få fattige land som har etablert et system som er åpent når det gjelder inntektene fra oljen og som sikrer parlamentet kontroll over bruken av pengene. Petroleumssektoren er nå uten sammenligning den offentlige sektor som er mest profesjonelt drevet i Øst-Timor.

MANGE AV INNBYGGERNE i Øst-Timor har ennå ikke sett så mye til de økte inntektene fra oljen og bistanden siden uavhengigheten. Det tar tid å bygge opp et land fra bunnen av, selv med oljeinntekter. Men bedringer skjer, også for fattigfolk. Selv om flesteparten fremdeles ikke har strøm, nyter også fattige godt av at sykehus, skoler og offentlige kontorer har strøm. Det viktigste er kanskje utbedringene innen helsevesenet, særlig innen vaksinering og primærhelsetjenesten, og gjenåpning av skoler i hele landet.