Gode studentboliger for alle!

Min sønn kjemper mot uvett og negative holdninger ved den lokale Samskipnaden.

HASTVERK:  « Jeg er redd det høye tempoet som preger prosjektering og utbygging av nye studentboliger går på bekostning av tilgjengelighet og universell utforming», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
HASTVERK: « Jeg er redd det høye tempoet som preger prosjektering og utbygging av nye studentboliger går på bekostning av tilgjengelighet og universell utforming», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Sammen med studielån har rimelige studentboliger vært et viktig virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Det er nå bred enighet om å øke utbyggingstakten. Mangelen på studenthybler er stor. Arbeiderpartiet har i valgåret vedtatt å bygge hele 3000 boliger per år. Regjeringen hadde budsjettert med 1000 i inneværende år, men har nå plusset på med 400. Mange hjerter gleder seg. Nye studentboliger handler imidlertid ikke bare om antall, men også om bygging av tilgjengelige og godt tilrettelagte boliger for studenter med ulike funksjonshemninger. Lik rett til utdanning er et (lovfestet) prinsipp som gjelder alle.

Det er betydelige midler som forvaltes. Jeg er redd det høye tempoet som preger prosjektering og utbygging av nye studentboliger går på bekostning av tilgjengelighet og universell utforming, og setter aktuelt lovverk til side. Det er også nærliggende å reise spørsmål om boligene har en standard som tåler røff bruk og vil stå for tidens tann.

Min sønn sitter i rullestol. I fjor flyttet han inn på en flunkende ny campus ved en av våre høyskoler. Boligene huser 100 studenter. De er dårlig tilpasset rullestolbrukere. Her er tunge glassdører og ingen automatiske døråpnere. Vaskerommet er i praksis utilgjengelig. Ikke ett felleskjøkken er tilrettelagt. Kjøkkentjeneste og matlagning er en krevende idrett. Boligområdet er bilfritt med gangveier uten varmekabler og ingen handikapparkering nær boligene. Som rullestolbruker er man henvist til parkering langt unna der man bor, i all slags vær og med all slags bagasje. Vinterstid kan man lett bli værfast under slike forhold. Og man blir mer avhengig av hjelp. Det er også kjent at varmetilførselen streiket og utgangsdørene ikke lot seg lukke og låse i vinter. Flere studenter ble frastjålet eiendeler. Dette vitner om slett standard. At et hybelhus i nabofylket nylig ble totalskadd i brann, bygger opp under samme uro.

Dårlig tilrettelegging rammer mange. I tillegg har det samfunnsøkonomiske konsekvenser. Min sønn kjemper mot uvett og negative holdninger ved den lokale Samskipnaden. Er dette symptomatisk for Samskipnaden ellers, er det bekymringsfullt. Tusenvis av nye studentboliger skal nå bygges. Jeg minner om Husbankens slagord: «Universell utforming - nødvendig for nokon, bra for alle». Måtte Riksrevisjonen holde et våkent øye med om midlene forvaltes forsvarlig, og den hektiske utbyggingen følger norsk lov. Slik sikrer vi oss gode studentboliger for alle.

Følg oss på Twitter