Gode vilkår for forskning

Forskning: Norge er det landet i Norden som har den sterkeste veksten i publisering i internasjonale forskningstidsskrifter, viser en fersk rapport fra NIFU-Step. Norske forskningsgrupper gjør det særdeles godt i internasjonal sammenheng, ikke minst i konkurransen om EUs forskningsprosjekter. I tillegg skapes det mye god forskning og innovasjon i norsk næringsliv.

Den samlede statlige forskningsinnsatsen økte med 1,2 milliarder fra 2007 til 2008, og på tre år med den rødgrønne regjering er det bevilget mer til forskning enn den forrige regjeringen klarte i hele sin 4-årsperiode. Kapitalen i forskningsfondet har økt mer enn under den forrige regjeringen, og det er bevilget flere midler til stipendiater med denne regjeringen. Odd Einar Dørum (V) har derfor ikke belegg for å bruke begreper som «svikt» eller «fallitt» om norsk forskning og høyere utdanning (Dagbladet 19. september).

Stortinget (og ikke minst Venstre) ga god drahjelp i klimaforliket. Dette fører blant annet til 70 millioner ekstra i år og 300 millioner neste år til klimaforskning. Regjeringen har også satset betydelige beløp på forskning i nordområdene og i polare strøk.

Men Venstres troverdighet er svak når de anklager regjeringen for å ha spilt fallitt og Dørum skyter i alle retninger og fyrer løs på likt og ulikt. Regjeringen har ikke avlyst målet om at 3% av BNP skal brukes til forskning. Jeg har nylig varslet at regjeringen neste år vil legge fram en stortingsmelding om forskningens kvalitet og vilkår. Det er viktig for meg å kunne ta et helhetlig grep om våre forskningsutfordringer; og å se både rekruttering, utstyr og andre rammevilkår under ett. Vi har også forbedrer gaveforsterkningsordningen ved å gjøre gaver ned til 3 millioner til en del av ordningen fra revidert statsbudsjett 2008. Dørum bør også huske at kuttet i basisbevilgningene til universiteter og høyskoler ble tilbakeført fra samme tidspunkt.

Hvorfor Dørum syns det er så dumt at jeg har sagt at vi har et felles ansvar for å synliggjøre forskningens betydning, forstår jeg ikke. Mens Venstre bruker store ord, vil jeg bruke masse energi på å få frem at forskning må ligge til grunn for å møte framtidas utfordringer