SVARER PÅ TILTALE: Mads Nygaard svarer på kulturminister Anniken Hutifeldts ramsalte kritikk i Dagbladet av norske forlags satsning på e-bøker. Foto: Marianne Løvland / Scanpix
SVARER PÅ TILTALE: Mads Nygaard svarer på kulturminister Anniken Hutifeldts ramsalte kritikk i Dagbladet av norske forlags satsning på e-bøker. Foto: Marianne Løvland / ScanpixVis mer

Godt nytt e-bokår!

Det er viktig å overføre en vellykket litteraturpolitikk til e-bokmarkedet.

Kulturminister Anniken Huitfeldt kommer i Dagbladet 28. desember med kritikk av norsk bokbransje og satsningen på e-bøker. Hun sier til avisen at bøkene er for dyre og at det er for få bøker i utvalget norske forhandlere av e-bøker tilbyr. Hun kritiserer de tekniske løsningene som benyttes av mange av forlagene og forhandlerne. Hun røper også at hun ikke benytter norske forhandlere, men i stedet laster ned e-bøker fra utenlandske nettsteder.

Kulturministeren uttaler til Dagbladet at hun mener e-bøker ikke kan koste like mye som papirbøker. Det gjør de da heller ikke. For eksempel koster en utgave av Jo Nesbøs Gjenferd kr 399,- som papirbok. Den samme boken koster 239,- som e-bok. Men på toppen av dette beløpet legger staten moms på 25 prosent, som bare tilkommer e-bøker slik at prisen blir kr 299,-. Altså er utsalgsprisen inklusiv moms 25 prosent lavere enn papirboken, også etter at staten legger sine avgifter på e-boken. Men e-boken selges enda billigere: For øyeblikket er eksempelvis utsalgsprisen på Gjenferd på kr. 262,- hos bokkilden.no fordi man benytter Bokavtalens mulighet til å rabattere med 12,5 prosent. Utsalgsprisen på e-boken er altså 137,- kroner lavere enn fullprisen på papirboken.

Kulturministeren legger i intervjuet vekt på sin gjennomslagsevne som politiker. Det er en egenskap berørte i og brukere av kultursektoren setter pris på. Vi er også enige i at prisen på e-bøker er unødvendig høy, selv om e-bøkene selges billigere enn papirbøkene. Om politikerne vil kan prisene settes ned ytterligere 25 prosent gjennom å fjerne avgiften på e-bøker. Det ville alle norske lesere glede seg over.

Den norske e-boken er ny i markedet. Og på samme måte som i mesteparten av verden for øvrig viser brukerne foreløpig ikke noe sterkt ønske om å skifte teknologi. Papiret står seg godt - uavhengig av pris. Men e-boken innebærer store muligheter, for alle, og forlagene er ivrige etter å ta disse i bruk. E-bøker vil forbli tilgjengelige i handelen selv om årene går og enkelte typer bøker vil kunne utgis enklere og billigere enn i dag, fordi produksjons-, lager- og distribusjonskostnadene vil synke. Teknologien vil åpne for andre distribusjonsmodeller, som for eksempel strømming. For leseren som ikke vil eie boken kan strømming bli en utmerket løsning.

Aktører som Aschehoug ønsker å tilby markedet dette og andre nye løsninger etter hvert som teknologien åpner for det. At den eksisterende teknologien raskt vil forbedres og bli mer brukervennlig er naturlig. I musikkbransjen har man funnet løsninger som er omdiskuterte og av enkelte kritiserte for å utarme musikkbransjen, men som fungerer for lytterne. Piratkopiering har gått tilbake som et resultat av at løsningene for å kjøpe er blitt bedre og utvalget større. Slik vil også bokbransjen utvikle seg. Forlag som Aschehoug ser store muligheter i det digitale feltet, og forbrukerne kan se frem til å kunne velge mellom papir- og stadig flere digitale utgivelser i utgaver man eier eller leier.

Vi står også overfor utfordringer og fallgruver. Blant disse er å uthule fastprisordningen for bøker i det digitale feltet. For fripris betyr bestselgerfokus, om man liker det eller ikke. Om ordinære markedsmekanismer får virke fritt vil det få konsekvenser for de mest utsatte delene av litteraturen. Dette gjelder uansett plattform. Den digitale handelsplassen er mer polarisert enn den fysiske. Mens det i en fysisk bokhandel er et stort utvalg av bøker som vises for kundene som beveger seg rundt i lokalet og der man får hjelp av fagpersoner til å finne frem i utvalget, er det svært annerledes hos en forhandler av e-bøker på nettet. Bredden er mindre synlig og det er mer ensidig fokus på bestselgerne i en internasjonal e-bokhandel. Hos store utenlandske e-bokforhandlere er det lite annet enn de internasjonale bestselgerne å finne på forsiden, på tross av at man som skandinavisk bruker kan søke noe annet. Den kommersialiseringen man advarer mot i alle land, dominerer i dette markedet.

Sterke internasjonale kapitalkrefter er i sving i det digitale markedet. Det er Amazon som har tatt den mest sentrale posisjonen. Det er uheldig på flere nivåer om slike globale aktører blir enerådende. Dette er forhandlere som ikke føler ansvar for nasjonale eller litterære forhold i land de eksporterer til eller etablerer seg i. I deres globale marked pågår det en knallhard kamp om markedsandeler og posisjon. Det er i beste fall naivt å sammenlikne reelle priser med de delvis gjeldende introduksjonsprisene man opererer med hos disse forhandlerne. Bøker må bære sine kostnader, og i små land med mindre markedspotensial er dette selvsagt vanskeligere.

Politikere og aktører kan neppe være annet enn enige om målene for litteraturen - om kvalitet, mangfold og bredde. Da er det viktig at bransjeaktørene og politikerne står sammen om hva som er virkemidlene for å oppnå disse målene - og unngår å forveksle det ene med det andre. Samspillet er bærekraftig når politikerne skaper sunne rammevilkår. Det vil si å etablere mekanismer som sikrer at litteraturen får videreutvikle seg - ved å videreføre virkemidlene i det litterære systemet, som vi har sett positive resultater av gjennom tiår i Norge.

FOR HØY PRIS: «Om politikerne vil kan prisene settes ned ytterligere 25 prosent gjennom å fjerne avgiften på e-bøker,» skriver Forlagssjef Mads Nygaard.


Foto: Cornelius Poppe / Scanpix
FOR HØY PRIS: «Om politikerne vil kan prisene settes ned ytterligere 25 prosent gjennom å fjerne avgiften på e-bøker,» skriver Forlagssjef Mads Nygaard. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix Vis mer

En slik vellykket litteraturpolitikk bør overføres til e-bokmarkedet. Bransjeaktørene forfattere, bokhandlere og forlag må sørge for at denne utviklingen finner sted - både på papir og digitale plattformer. Det innebærer å sikre at utvalget, bredden og kvaliteten blir så stor og god som mulig, samt å gjøre teknologi og kjøpsopplevelser enkle og brukerorienterte.

Vi har tro på et godt og dynamisk nytt år for e-boken.