Godt som det er

Befriende betraktninger om forventning og realitet.

SHOW: Nær ti år har gått siden Dora Thorhallsdottir sluttet som standup-komiker for å bli relasjonsterapeut.

Relasjonsrefleksjon I comeback-showet «Det var ikke sånn det skulle bli...» handler mye nettopp om relasjoner.

Thorhallsdottir utforsker spenningsfeltet mellom liv og fasade, forventning og realitet.

Mye er knyttet til livet med småbarn, noe til forholdet mellom menn og kvinner, noe til menneskers forhold til seg selv.

Det ligger en viss terapi i det, også, en allmennmenneskelig hverdagskatarsis, et budskap om ikke å ta seg selv for høytidelig, ikke forvente for mye av livet.

Variert vokabular I stil veksler Dora Thorhallsdottir mellom det syrlige og det varme, det underfundige og det direkte, det sarkastiske og det inkluderende, det karikerte og det innlysende, det absurde og det barske.

Noe er visuelt, formidlet gjennom tekst eller fotografier på storskjerm. Noe er fysisk, formidlet gjennom kroppsspråk, mimikk og stemmebruk.

Ofte holder hun opp et drømmebilde for seg, et virkelighetsbilde for seg. De to bildene stemmer aldri overens, men hvilket som er det latterligste skifter jevnlig.

Denne variasjonen gjør «Det var ikke sånn det skulle bli...» mer uforutsigbart enn den allmenngjenkjennelige tematikken skulle tilsi.

Bevisst rytme Rytmen er godt planlagt, vel balansert. Dora Thorhallsdattir har lagt poengene tett, men samtidig tør hun la latteren bygge seg gradvis opp, å ta pauser for å gi publikum tid til å le.

Av og til retter hun på seg selv, kanskje med vilje. Det forsterker i alle fall preget av uhøytidelighet, som et slags praktisk bevis på at perfeksjon er en illusjon, ikke verd å jage etter.

Totalinntrykket er befriende uhøytidelig.

«Det var ikke sånn det skulle bli...» er blitt godt, akkurat sånn som det er blitt.