Gone Again

Fra 1975 til til 1979 leverte dama fire fundamentale album: «Horses», «Radio Ethiopia», «Easter» og «Wave» (vi glemmer forsøket «Dream Of Life» fra 1988). Nå er hun tilbake like mektig og sterk, om ikke så desperat. Albumet byr på sterke melodier og tekster til ettertanke.

Hun opptok punk-kraften, rock-suget og det urbane avantgarde-uttrykket og skapte sin egen poetiske kunstrock. 20 år etter er hun fremdeles tro mot sin musikalske gjerning.

Patti (49) er beviset på at man ikke forandrer seg vesentlig med alderen; man balanserer kanskje bedre, men spytter ikke så langt.