Gørrkjedelig Travoltafilm

Ubeskrivelig kjedelig, dum sci-fi med John Travolta.

Med overføringen av scientologen L. Ron Hubbards framtidsroman til lerretet, har altså herværende produsent/hovedrolleinnehaver John Travolta fått realisert en årelang, kostbar drøm. Hm og dobbelt-hm.

Travolta vagger i filmen rundt som psychloen Terl, en sikkerhetssjef fra planeten Psychlo, i det herrens år 3000 med full kontroll over jorda. Blant andre psychloer gjenkjennes Forest Whitaker - for anledningen utstyrt med lysende øyne.

Samtlige romvesener likner genmanipulerte utgaver av Operafantomet og er forbløffende tunge i sessen til eneveldige tyranner å være. Men så hviler da også hele dette prosjektet på en slående mangel på logikk fra a til å.

Kvikkaser i huler

Våre helter menneskene er alle slavebundet til gruvedrift, bortsett fra en enslig stamme huleboere i skinnfiller. Alle foregående generasjoners kunnskap har på mystisk vis unnlatt å gå i arv. De er på steinaldernivå, men har bevart sansen for sofistikerte navn som Jonnie, Carlo, Mickey og Chrissy. Og sannelig - uten videre kan de raskt avfyre atombomber, forelese i Pythagoras, operere flysimulatorer og slik gå til kamp for planeten. «A piece of cake,» som de sier.

Denne vår jord har for øvrig greid seg forbausende bra etter tusen års bombing og rabalder. Bygninger står, bare et lite støvlag dekker bøkene i Kongressbiblioteket. Feriestedet Aspen, Colorado er riktignok noe skamfert med litt rust på veiskiltet, men burde la seg restaurere temmelig kvikt.

Tvilsom ære

Du verden. Det er dumt, det er dårlig, det er ubeskrivelig kjedelig - så kjedelig at betegnelsen «kalkun» nesten er feilplassert. «Battlefield Earth» er dessuten glatt og på effektsiden utdatert for alle som har sett «The Matrix» eller «Star Wars». Komponisten burde vært straffet.

Med dette har Travolta opplevd den tvilsomme ære å få filmen sin utnevnt til århundrets dårligste knappe halvåret etter dets start. Vi får se. Bare halvparten av Hubbards roman er blitt film, men det kan da umulig komme mer.

For øvrig har Travolta sendt seg selv i skammekroken så det forslår.

HUFF DA: John Travolta har æret sin scientologimester med å filmatisere hans roman. Det burde han ikke gjort.
TVILSOM ÆRE: Travolta, alias psychloen Terl, har opplevd den tvilsomme ære å få filmen sin utnevnt til århundrets dårligste.