Grader av voldtekt

Ingress

Meninger

Da psykiater Synnøve Bratlie i Aftenposten i går gikk inn for å rangere voldtekter etter alvorlighetsgrad, fikk hun som ventet hard motbør både fra bistandsadvokater og fagekspertise. Bratlie foreslår å skille klarere mellom ulike typer voldtekt når det gjelder straffeutmåling, også av hensyn til kvinnene. Hun får støtte fra politimesteren i Vestfold og Aftenpostens rettskommentator, som begge mener straffenivået for såkalte sovevoldtekter er for høyt.

Opp gjennom historien har et slikt syn vært det rådende, ikke bare blant folk flest, men også i rettsapparatet, som har rangert ofrene etter beskyttelsesbehov og tidenes moralnormer. Man har skilt mellom verdige og uverdige ofre, mellom uskyldige og de som kan skylde seg selv. En som blir overfalt i en mørk bakgate av en fremmed, er angivelig et mer verdig offer enn en beruset kvinne som blir voldtatt av en bekjent på fest. I nyere tid har økt kunnskap om overgrep ført til at man tar voldtekter på større alvor, selv om gamle holdninger sitter igjen hos mange. Solveig Horne fikk en tøff start som likestillingsminister da hun ble konfrontert med tidligere uttalelser om at offeret i noen sammenhenger måtte dele ansvaret med gjerningsmannen. Hun forsikrer nå at det bare er overgriperen som har ansvar.

Det er i et slik perspektiv Bratlies forslag er historieløst, om enn velment. Det underbygger igjen myten om at bare overfallsvoldtekter er «ordentlig» voldtekt, og at det er mindre alvorlig å bli voldtatt av en man kjenner. Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen støtter langt på vei det synet og mener lovgiverne på Stortinget har gjort det som i gamle dager ble kalt «tukling» til voldtekt. I gamle dager ble man heller ikke dømt for voldtekt i ekteskapet. Hanssens eplekjekke eufemisme vitner om at lovgivningen tross alt har gitt kvinner bedre rettsvern mot tukling mens de sover. Likevel er mørketallene enorme. En av årsakene er nettopp at kvinner kvier seg for å anmelde en mann de kjenner.

Bratlie hevder at hennes forslag vil gjøre det lettere for ofrene å anmelde når straffen ikke er så høy. Men vårt rettssystem er ikke bygget på hva offeret anser som en rimelig straff. Retten kan selvfølgelig som i andre saker, ta hensyn til skjerpende og formildende omstendigheter, men en gradering av voldtekt betyr at samfunnet sier at noen voldtekter er mer akseptable enn andre. På vei inn i en ny russetid, hvor det statistisk sett vil skje flere voldtekter, ville det være interessant om retten skal anse dem som alvorlige eller selvforskyldt. Eller bør russ rett og slett ha en egen voldtektsgradering?