Göran Fristorp

Gir rom for ettertanke.

CD: Göran Fristorp har et stort publikum, men har ikke akkurat skjemt bort sine fans. Det er 12 år siden denne dyktige svenske sangeren utga en ny CD. Denne er klar for utgivelse rett over påske (31. mars), og de som har sans for Fristorps plass i svensk visekunst, kan glede seg. Til vel avstemte og klangfulle melodier bruker Fristorp tekster av lyrikere som Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Per Lagerkvist, William Wordsworth og W.H. Auden. Valgene borger for et visst alvor, som også gjennomstrømmer Fristorps rene framføring. Melodiene kunne innby til patos, men Fristorp holder igjen og framhever tyngden i ordene. Helen Sjöholm («Gabriellas song»), Herborg Kråkevik og Marian Aas Hansen er med i duetter, holdt i den samme, avdempete stilen. En vakker og tenksom plate; med dype rom mellom tonene som gir plass for ro og refleksjon.