FØRSTE PÅ 15 ÅR: I dag legger kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg fram den første kulturmeldingen på 15 år. Foto: NTB Scanpix
FØRSTE PÅ 15 ÅR: I dag legger kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg fram den første kulturmeldingen på 15 år. Foto: NTB ScanpixVis mer

Direkte nå: Kulturmeldingen legges fram

Grandes medisin mot Trump-holdninger: Kulturmeldingen

Slik blir kulturpolitikken i Norge framover.

I dag presenterte kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg den nye kulturmeldingen, som skal stake ut kursen for kulturpolitikken framover.

Dette er den første kulturmeldingen som er laget på 15 år.

Det har vært knyttet store forventninger til dette viktige styringsdokumentet, som er på i underkant av hundre sider.

– Dette er noe jeg har både gruet meg og gledet meg til, sa Trine Skei Grande, før hun startet presentasjonen av kulturmeldingen.

Grande har vært klar på at dette først og fremst er en overordnet og prinsipiell melding.

Den nye kulturmeldinga har fått navnet «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida».

Dannelse

Under presentasjonen sa kulturminister Trine Skei Grande (V) at tilgangen på informasjon aldri har vært større enn i dag, og at dannelsesbegrepet derfor heller ikke har vært viktigere enn nå.

- Det å få til kritisk refleksjon har aldri vært viktigere. Derfor er det å få til dannelse og kritisk refleksjon en viktig del av kulturpolitikken, sier Grande, og fortsetter:

- Noen steder blir kampen mot elitene, til kampen mot kunnskap. Det er en farlig vei å gå. Alternativet til kampen mot elitene er å spre kunnskap, løfte dannelse og ha en skole og et kulturfelt som sammen er med på å gjøre borgere til aktive deltakere med egne meninger. Meninger som ikke er dupert av en elite, som for eksempel har tilgang på kunst og kultur andre ikke har, sier hun.

- Mindre sjanse for Trump

Når Dagbladet snakker med Grande etter presentasjonen forklarer hun at hun mener gapet mellom folk blir mindre når befolkningen som helhet har mer kunnskap.

- Mener dere at dette er noe som har gått galt i steder i verden hvor det foregår en kulturkamp?

- Ja, jeg mener dette er noe av det som gjør at vi får Donald Trump, og fremvekst av holdninger med mindre tiltro til demokratiet. Og min medisin er dannelse. Det er kunnskap og borgere som kan stå opp for seg selv, sier hun.

- Mener du at politikken deres minker sjansen for å få en Donald Trump i Norge?

- Ja, sier Grande.

- Grunn til å være lettet

- Hva med maktfordelingen på kulturfeltet? Har de som har vært bekymret for at for mye makt blir flyttet til regionene grunn til å være lettet?

- Ja det har de, for de har trodd at vi skulle overføre hele makta og springe fra dem og la dem være igjen. Nå sier vi at vi skal ha mest mulig spleis og delte finansieringer fordi vi tror at det fører til et mye tettere samarbeid og det samarbeidet har vært etterlyst i høringene.

Under presentasjonen trakk hun også fram at for henne er kulturpolitikk, ytringsfrihetspolitikk.

- All kunst og kultur er ytringer. All kunst og kultur skal legge til rette for at de ytringene skal komme fram. Derfor er dette rein menneskerettighetspolitikk, sier Grande.

Ønsker diskusjon

Den forrige kulturmeldingen ble lagt fram i 2003 da Valgerd Svarstad Haugland fra Kristelig Folkeparti var kulturminister.

Statsminister Erna Solberg sier under presentasjonen at hun håper kulturmeldingen skaper diskusjon.

- Det er utrolig leit hvis en stortingsmelding om kulturpolitikk for første gang på 15 år ikke skulle skape diskusjon. Men jeg håper at også den, som kulturen, kan bringe med seg litt ettertanke, sier Solberg.

-Innsatsområdene som regjeringen vil fokusere på er blant annet å utnytte mulighetene som ligger i ny digital teknologi, styrke den økonomiske bærekraften i kultursektoren, utnytte kulturens muligheter internasjonalt og arbeide for et representativt og relevant kulturliv, med like muligheter for hele befolkningen, sier Solberg.

Møter rundt om i landet

Høsten 2017 og på nyåret i år har Kulturdepartementet arrangert møter rundt om i hele landet for å få innspill til meldingen.

Petter Snare, direktør ved KODE kunstmuseer i Bergen, har trukket fram at han ønsker endring i det han omtaler som en enorm forskjell på hva hovedstaden mottar av midler, sammenlignet med resten av landet.

- Jeg forventer at meldingen sier noe om det enorme klasseskillet i kulturpolitikken, hvor det er Oslo mot resten av landet. Det er enorm forskjell på hva hovedstaden og resten av landet får. Jeg forventer ikke konkrete løsninger i denne meldingen, men en overordnet og tydelig retning. Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken, har direktør Petter Snare ved KODE, uttalt til NTB.