VI MÅ LØFTE BLIKKET: Sveriges utenriksminister Carl Bildt mener årets fredspris til EU er god. Bildt er tidligere svensk statsminister og fredsmekler på Balkan. Foto: Saul Loeb/AFP/Scanpix
VI MÅ LØFTE BLIKKET: Sveriges utenriksminister Carl Bildt mener årets fredspris til EU er god. Bildt er tidligere svensk statsminister og fredsmekler på Balkan. Foto: Saul Loeb/AFP/ScanpixVis mer

Gratulerer, alle europeere!

Den europeiske unionen er det viktigste og sterkeste fredsprosjektet i vår tid.

Mine varmeste gratulasjoner går til 500 millioner europeere nå som vår felles union har fått Nobels fredspris.

Den europeiske unionen er det viktigste og sterkeste fredsprosjektet i vår tid, og i vår del av verden. Arbeidet med å bygge videre på dette er og blir en av de mest sentrale politiske oppgavene vi har.

Jeg synes det er svært bra at EU fikk prisen akkurat nå.

I ei tid der det er andre spørsmål som dominerer EU-samarbeidets dagsorden er det viktig at vi blir minnet om årsaken til samarbeidet vårt. I ei tid hvor unionen ofte forbindes med problemer er det dessuten verdifullt nå og da å minne om hva vi faktisk har oppnådd med Den europeiske unionen.

Få spørsmål er viktigere enn fred, frihet og forsoning, og få krefter er så viktige for å oppnå dette som den europeiske integrasjonen og EU.

Slik har det vært fra begynnelsen av, da det krigsherjede Europa kunne bindes sammen gjennom europeisk samarbeid. Slik var det da diktaturene i Sør-Europa falt og de nye demokratiene fikk fotfeste i et stadig mer integrert Europa. Slik var det også etter murens fall, da land etter land i Mellom- og Øst-Europa kom seg ut av skyggen og satte kursen mot medlemskap i Den europeiske unionen.

Det er mye i vår europeiske etterkrigshistorie som fremstår som selvsagt i dag. Uten det europeiske samarbeidet som anker, ville utviklingen i vår del av verden neppe ha vært like positiv.

For meg er den viktigste oppgaven å fortsette med å forankre og utvide den samarbeids- og fredssonen som Den europeiske unionen innebærer.

Dette betyr at vi må klare å håndtere de interne utfordringene våre, ikke minst de økonomiske og de finansielle. Dette innebærer imidlertid også at vi fremdeles trenger et EU med selvtillit, et EU som kan stå opp for våre verdier og interesser, og et EU som holder døra åpen for de europeiske demokratiene som vil og kan oppfylle kravene til medlemskap.

I sin begrunnelse pekte Nobelkomiteen spesielt på den betydningen EUs utvidelse mot Balkan og Tyrkia har hatt for freden.

Jeg deler dette synet og gleder meg over de framskrittene som er gjort.
 
Kroatia, som for to tiår siden var et land i krig, blir EUs 28. medlemsstat til neste år. Montenegro har innledet medlemskapsforhandlinger, og Serbia, som for ikke mange år siden var isolert fra resten av Europa, er ikke langt etter i prosessen. Uten Den europeiske unionens tiltrekningskraft ville dette ikke ha vært mulig.

Sverige arbeider også for fremdrift i tiltredelsesprosessen med Tyrkia, hvis medlemskap var ment å styrke EU som global aktør. Vi støtter naturligvis også vårt naboland Island i dets ambisjoner om å bli det neste nordiske medlemslandet.

Vi ønsker en tydelig europeisk stemme i verden. Vi vil se en sterk europeisk utenrikstjeneste. Vi har dratt i gang et arbeid som skal ligge til grunn for en ny global europeisk utenrikspolitisk strategi. I tillegg har vi har lansert ideen om å etablere et europeisk fredsinstitutt som skal kunne bidra til konfliktløsning rundt om i verden.

Det finnes sikkert de som stiller spørsmål ved Nobelkomiteens valg. Det gjør det alltid. Jeg ønsker avgjørelsen velkommen. Nå og da er det grunn til å løfte blikket og innse det som de fleste utenfor unionen vår har innsett, nemlig hvilken kraftfull pådriver for det gode som vår europeiske union — til tross for problemene sine — var, er og skal forbli.

Oversatt av Helga Krog Borchsenius