- Greit å stanse Nome-epost

Presseforbundets leder, Per Edgar Kokkvold, mener det er uproblematisk og ikke noe brudd på ytringsfriheten, at NRK sperrer for videresending av Petter Nomes opprop mot krig i Irak.

NRK har sperret sine e-postservere mot Petter Nomes opprop mot krig. Det er IT-sjefen i NRK som har satt inn en sperre i e-postsystemets brannmur slik at mottakeren aldri får oppropet dersom en ansatt i NRK prøver å videresende e-posten.

Ikke egne regler

- Dette vil jeg mene er en sak mellom NRK og en ansatt som jeg ikke vil legge meg bort i. Hvis de har en slik instruks så er det klart at Petter Nome ikke kan påberope seg andre regler. Jeg synes dette er uproblematisk, sier Kokkvold til NTB.

Oppropet mot krig i Irak er opprinnelig forfattet av Petter Nome «som et privat lite hjertesukk». Det fungerer slik at når en person signerer oppropet og sender det videre, så sendes automatisk en kopi til de største nyhetsredaksjonene i USA, til president Bush og til visepresident Dick Cheney.

- Det er generelt IT-forbud i NRK mot å sende kjedebrev fra NRKs dataanlegg. Derfor gikk vi inn og stoppet denne e-posten allerede for to-tre uker siden, sier direktør for NRKs datatjeneste, Arild Hellgren, til Dagbladet. Han benekter at det skal ligge politiske motiver bak.

- Betenkelig

Ifølge Datatilsynet kan arbeidsgiveren gå ganske langt i å regulere hvordan ansatte får bruke dataanlegget. Men informasjonssjef Ove Skår sier det forutsetter at det gis god informasjon på forhånd slik at folk vet hvordan de skal innrette seg i forhold dette.

- Poenget er jo at de ansatte bør vite om det. Det er betenkelig at en type kommunikasjon som du tror at du aktiverer i forhold til dine forbindelser ikke kommer fram uten at du vet om det. Man bør ha kunnskap om at det er en form for filtrering, sier Skår.

NRK-sjef John G. Bernander sier til Dagbladet at det er av hensyn til dataanlegget at Nomes opprop ble vedtatt stanset. Han vil ikke kommentere om det var ham som ba Hellgren stanse e-posten.

- Dette er en altfor lettvint forklaring, sier Nome. -At det skjer i hemmelighet er ille. Dette er en politisk avgjørelse og en politisk handling, et gufs fra DDR.

Får ordne opp selv

- Nome har jo sagt ganske klart fra hva han mener og ingen er i tvil om det. Såfremt dette er riktig gjengitt, at dette er en generell instruks, da er dette et forhold mellom NRK og NRKs medarbeidere. Da er det de ansatte som får slåss for å endre dette, sier Kokkvold.

Han forstår Bernanders poeng med at svært mange arbeider i NRK og har ikke vanskeligheter å forstå at bedriften ønsker et forbud mot kjedebrev, uavhengig av innholdet.

- Det tror jeg at de fleste andre mediebedrifter også er enig i, avslutter han.

<B>STØTTER NRK: Per Edgar Kokkvold mener det er uproblematisk at NRK stanset Nomes kjedebrev i sitt epost-system.