FORSVARER DLD: Lagring av data om for eksempel telefonbruk er et av politiets viktigste våpen for å bekjempe kriminalitet, skriver politimester Bjørnland. Illustrasjonsfoto: Linda Næsfeldt
FORSVARER DLD: Lagring av data om for eksempel telefonbruk er et av politiets viktigste våpen for å bekjempe kriminalitet, skriver politimester Bjørnland. Illustrasjonsfoto: Linda NæsfeldtVis mer

Grenseløs kriminalitet

Vår mulighet til å oppklare kriminalsaker kan bli vesentlig forringet.

|||DLD: Historiske trafikkdata er et av politiets viktigste verktøy for oppklaring av kriminalitet. Med trafikkdata menes blant annet opplysninger om hvilke telefoner eller telefonnumre som har vært i kontakt med hverandre, tidspunktet for kontakten og på hvilken basestasjon signalene har slått inn. Når teletilbyderne i nær fremtid ikke lenger har kommersielt behov for å lagre trafikkdata, vil politiet miste tilgang til informasjon som fram til i dag har bidratt til at vi har kunnet sette stopp for kriminell virksomhet.

Dette faktum synes å være av mindre betydning for forfatterne av lørdagens kronikk; «Alle borgere under mistanke». Skal datalagringsdirektivet følger for personvernet debatteres, bør leserne gjøres kjent med hva «ikke-lagring» vil medføre.

EN NYLIG AVSAGT DOM i den såkalte «operasjon Night Rider» illustrerer hva slags kriminelle som utøver det som feilaktig ofte blir kalt for hverdagskriminalitet; grove tyverier fra personer og boliger. To litauiske menn ble dømt for henholdsvis 46 og 28 straffbare handlinger begått over store deler av Østlandet, i hovedsak tyverier for samlet sett millionverdier. «Night Rider» er en av etter hvert mange saker samarbeidsprosjektet «Grenseløs» har oppklart, og hvor historiske trafikkdata har vært avgjørende for resultatet.

Vi har erfart at denne type vinningskriminalitet er kompleks å etterforske. De fleste mobile kriminelle opererer med en, eller flere falske identiteter, de tar særlige forholdsregler for å unngå å bli spanet på av politiet, de har stor mobilitet, høyt aktivitetsnivå og et vidt geografisk nedslagsfelt. De oppholder seg i Norge i begrensede perioder av gangen. Ved at politiet på visse vilkår kan innhente trafikkdata fra teletilbyder — som frem til i dag har lagret slik informasjon i noen måneder for å kunne fakturere brukerne — har vi i en rekke saker med grenseoverskridende vinningskriminalitet, kunnet knytte gjerningspersonene til åstedsområdet i tidsrommet da ugjerningen ble begått.  Sammenholdt med annen informasjon — herunder modus — har vi kunnet bygge et samlet bevisbilde som har ført til oppklaring av saker som ellers ville forbli uoppklart. 

PUBLIKUM BØR kunne forvente at politiet med stor innsats etterforsker denne type vinningskriminalitet — den rammer mange og oppleves integritetskrenkende. Samtidig er politiet avhengig av muligheten til å innhente historiske trafikkdata for å lykkes — noe som nå fordrer at lovgiver pålegger teletilbyder lagring av trafikkdata i et tilstrekkelig antall måneder. I motsatt fall vil vår mulighet til oppklaring av en rekke kriminalsaker bli vesentlig forringet.