Grenseløse Shabana

Kringsatt av fordommer har Shabana Rehman gått inn i sin tid og kjempet for menneskets verd.

Møt Shabana på nettet

Hun har stått opp mot reaksjonære imamer og radikale akademikere som vil fortie konfliktene i det flerkulturelle samfunnet.

Med indignasjon og autoritet gikk hun i sommer til rette med sosialantropolog Marianne Gullestad som hevdet at Shabana Rehman skygget for andre innvandrere: Med sin sterke posisjon - «ung kvinne med stor utstråling» - skulle Shabana ha hindret andre innvandrerstemmer fra å komme til orde i integreringsdebatten.

Og ikke nok med det: Den ensidige Shabana unnlot angivelig også å utfordre de norske fordommene.

«Skyggedebatten»

Hvem skygger for hvem? spurte Shabana, som følte seg kringsatt av tullinger.

- Det var som å høre de fundamentalistiske imamene i moskeen. Jeg skulle ikke innrømmes den friheten enhver norsk akademiker tar som en selvfølge: Friheten til offentlig å uttrykke egne meninger, sier Shabana Rehman i dag.

Gullestad kalte henne antiintellektuell.

- Komisk. Jeg må spørre: Hvor er disse intellektuelle når undertrykkelsen skjer, hvor var de da Fadime ble drept? Denne kampen handler jo om retten til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv!

Kvinnefrigjøring i integreringens tid er ikke akademisk jåleri og intellektuell lek mellom synsere som lider av hvit skyldfølelse. Så fikk de virkeligheten deisende ned i gullfiskbollen - ikke fra en fjern akademisk utpost, men fra en innvandrer fra Holmlia!

Nyanser

Skyggedebatten resulterte i over hundre avisinnlegg i løpet av noen få uker.

I ettertid legger Shabana Rehman vekt på den store spredningen, de mange nyansene.

- Debatten viste at stadig flere nå våger å komme fram med uortodokse meninger. Mange ble tydelig provosert av den intellektuelle sløvheten enkelte akademikere oppviste. I dag ser jeg denne debatten som et paradigmeskifte, om vi kan bruke så store ord; et bevis på at det er mulig å belyse gamle problemer med nye spørsmål, sier Shabana.

Grenseløs

Mer enn noen annen enkeltperson i Norge har hun virket frigjørende i den store integreringsdebatten. Hun har forlatt fordommene og de fastlåste posisjonene. Hun har krysset de flerkulturelle grensene med humor og sterke meninger.

Den 8. mars, på kvinnedagen, utga hun essaysamlingen «Nå». Boka banet vei for et vell av offentlig anerkjennelse. På kort tid mottok hun påskjønnelser fra Fritt Ord, Scheiblers Legat og Sigvald Bergesen d.y.s allmennyttige pris.

Og ved utgangen av året står hun midt oppe i sin show-suksess «Shabana går på ski over Grønland», en ferd som forlenges med flere ekstraforestillinger i januar. «Strålende skitur. Et gnistregn fra Hallingdal til Bollywood.», skrev Dagbladet.

Seinere skal Shabana på turné Norge rundt. Deretter står Sverige for tur. Hun håper å få Jonas Gardell med på laget. Klimaet er annerledes over Kjølen. Svenskene ligger etter Norge i integrering. Men Danmark leder, sier Shabana. Hun har løftet på burkaen i København også, og vet hva hun snakker om.

Døråpner

Sine mange triumfer til tross: Noen primadonna er hun ikke. Shabana er ydmyk, hun. Men medgir å ha åpnet noen dører underveis. Og at mange har gått gjennom.

- Men noen smelte døra igjen og ble stående utenfor. Ja vel, noen samfunnsforskere og noen pakistanere, noen få pakistanere, da... Men jeg er optimistisk nå, mye mer optimistisk enn i sommer, da jeg virkelig fikk bakoversveis av debatten. Jeg har nådd to store mål: Jeg har bidratt til å skape åpenhet om integreringen, og jeg har gjennomført et helaftens standupshow. Du kan godt si at jeg har landet der jeg startet: På en norsk utedo!

MØT SHABANA på nettet på dagbladet.no i dag fra klokka 12.

GNISTRENDE SKITUR: «Intelligent, reflektert og lekent,» skrev Dagbladets anmelder om Shabanas nye show «Shabana går på ski over Grønland».