HUSKER IKKE: Odd Nerdrum har i dag avgitt forklaring. På flere av spørsmålene fra aktor har han problemer med å huske hva som har skjedd. Bildet er tatt i forbindelse med en annen rettsrunde. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
HUSKER IKKE: Odd Nerdrum har i dag avgitt forklaring. På flere av spørsmålene fra aktor har han problemer med å huske hva som har skjedd. Bildet er tatt i forbindelse med en annen rettsrunde. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Grilles av aktor om hemmelig bankboks

Nerdrum forklarer seg i retten.

(Dagbladet): Odd Nerdrum avgir i dag forklaring i retten, og blir nå grillet av aktor Asbjørg Lykkjen om opprettelsen av bankboksen i Østerrike. Her oppbevarte Nerdrum i flere år 900 000 dollar uten å si fra til skattekontoret.

Nerdrum er tiltalt for unndragelse av i underkant 14 millioner kroner, og risikerer flere års fengsel.

«- Gentleman's agreement» I sin forklaring om bankboksen hevder Nerdrum at det ble gjort en muntlig «gentleman's agreement» mellom ham og eieren av Forum gallery i New York, om at det skulle oppbevares penger i bankboksen som en sikkerhet for malerier som sto i fare for å bli ødelagt.

Galleriet hadde rett til å tilbakeholde Nerdrums andel av salget for å dekke eventuelle erstatningskrav, men Nerdrum var redd for at galleriet skulle gå konkurs, og ønsket at sikkerhetsbeløpet skulle stå utenfor galleriet, forklarte han.

- Var Fishko (gallerieieren journ. anm.) noen del av å opprette bankboksen?, spurte aktor.

- Nei. Jeg fortalte ham hvor den var, og det var greit.

- Hvorfor var ikke klausulen om å tilbakeholde penger i galleriet god nok for ham?

- For ham var det det beste, men ikke for meg, sa Nerdrum, og fortalte at rare avtaler var helt vanlig i den internasjonale kunstverdenen.

- Når anså du at pengene var dine?

- Da de kom tilbake til meg i Norge og på Island. Da var halvparten mine og halvparten skulle gå til skatt.

- Vet ikke Nerdrum ble også spurt om det han mener er en tilbakeføring av 700 000 dollar fra bankboksen til galleriet.

- Der står det «payment og paintings» på overføringsbilaget. Din forklaring er at det er retur av penger. Hvorfor sier ikke bilaget noe om det, spurte aktor.

- Det vet jeg ikke. Man går jo ikke rundt og viser frem passet til alle mulige mennesker. Det er jo bare en sending av penger. «For malerier står», det. Noe må jo pengene komme fra, svarte Nerdrum.

På flere av spørsmålene har Nerdrum hatt store problemer med å huske hva som som har skjedd.

Nerdrum blir nå spurt om en flere brev som gikk mellom ham og galleriet, som han har problemer med å gjøre rede for, og som aktor og Nerdrum ser ut til å tolke ulikt.