Grillos hemmelige guru

Italias elite går i oppløsning i en sjø av kokain, seksuell vold og fartsbøter.

MEKTIG: Gianroberto Casaleggio er trollmannen bak den italienske komiker-politikeren Beppe Grillo. Foto: Wikimedia commons / www.casaleggio.it
MEKTIG: Gianroberto Casaleggio er trollmannen bak den italienske komiker-politikeren Beppe Grillo. Foto: Wikimedia commons / www.casaleggio.itVis mer

(Dagbladet:) I kaoset som oppsto i det allerede kaotiske Italia etter valget i februar, ble mange dype problemer som har herjet Italia, satt på spissen.

Mye i situasjonen kan minne om den arabiske våren og de politiske konkursene i Hellas og Spania.

Stemningen rommer en allmenn utmattelse over eliter som ikke lenger klarer å gi noen akseptabel begrunnelse for sine privilegier. Det er ikke lenger mulig å bare være elite, slik det var i århundrer med aristokrati og oligarki.  

Gnostokratiet skjelver Vår tids medievirkelighet og samtidighet krever mer av ledelsen enn bare arroganse og glamour. Kastellene smuldrer.

De siste tiårenes forsøk på å kamuflere maktforhold med et glinsende kjendisvelde — gnostokrati — går i oppløsning i en sjø av kokain, seksuell vold og fartsbøter.

Folk har fått nok. Den nye Letta-regjeringen er nødt til å levere reelle reformer raskt, og politikerne kan ikke annet enn å begynne med seg selv. Velgerne krever at de skjærer fra toppen og nedover.  

Selv om mye i den italienske situasjonen minner om krisene andre steder rundt Middelhavet, er det noen viktige forskjeller. Italias gjeld har en annen struktur. Det er masse penger i Italia, men hovedsaklig i private lommer. De demokratiske tradisjonene er annerledes, med røtter tilbake til den romerske republikken og middelalderens frie bystater. Maktfordeling har alltid vært praktisert, og den sammensatte eliten har gjennom historien klart å dele ut litt til mange, på flere nivåer. Slik har det utviklet seg en omfattende styringskaste - la casta - som er forgrenet inn i alle politiske sjatteringer.  

Ulike opprør mot elitene Opprørene mot elitene i landene rundt Middelhavet - det som en gang utgjorde Romerriket - har i utgangspunktet mye felles. Men utslagene er forskjellige. I Hellas vokser det fram et nazi-liknende «gyllent daggry» som banker opp papirløse innvandrere, mens i Spania er indignasjonen mer retningsløs.

Italia har derimot sett frustrasjonen kanalisert inn i en helt ny type (anti-)politisk bevegelse - Movimento 5 stelle - «Femstjerners-bevegelsen».

Den oppnådde rundt en fjerdedel av stemmene ved valget i februar. Under lederen Beppe Grillo har de klart å erobre seg en posisjon som alternativ premissleverandør for politikken, uten å delta i TV-programmer, uten å la seg intervjue i aviser, uten å delta i debatter som ikke er arrangert av dem selv. Nøkkelen er internett.  

Beppe Grillos guru Suksessen er ikke noe énmanns verk. Bak Grillo står det en nokså mystisk mann. Han heter Gianroberto Casaleggio og blir gjerne omtalt som Grillos guru, eller santone og burattinaio — en «trollmann» og «marionettemester». Altså den som trekker i trådene. Han og Grillo grunnla Femstjerners-bevegelsen sammen, men det er Casaleggio som styrer den uhyre godt besøkte Grillo-bloggen, og det er han som fremmer eksklusjonsforslag mot medlemmer som har kritisert mangelen på demokrati i en bevegelse uten valgte organer.

«Casaleggio bestemmer alt,» fastslår en av dem som er skjøvet ut i kulda, Giovanni Favia, folkevalgt i Emilia-Romagna.

Grillos guru er født 14. august 1954. Han er omtrent helt utilgjengelig, holder til på et forskanset kontor i Milano og deltar aldri i offentlige sosiale sammenhenger. En mystisk dis omslutter ham. Men noe finnes.

Spåmannens verdensbilde På nettet har han publisert et par engelskspråklige videoer som kaster litt lys over hans verdensbilde. Her opptrer han som spåmann og forteller hvordan det kommer til å gå i verden de neste tiårene, fram til den nye verdensordenen, «Gaia», blir grunnlagt.

Det skal skje 14. august 2054, pussig nok på Casaleggios egen 100-årsdag.

Før den tid har verden gjennomgått fryktelige kriser, og en tjueårig 3. verdenskrig. Vannet har steget med tolv meter og verdens befolkning er redusert til én milliard.  

Men la oss ta det fra begynnelsen. YouTube-videoen tar for seg kommunikasjonens historie, fra pyramidenes tid og framover i kjappe byks. Nedslagene er Djengis Khan, Savonarola, den franske revolusjonen, Mussolini, Leni Rifenstahl, BBC, Seattle-demonstrasjonene, Hugo Chavez, Beppe Grillos egen «Vaffanculo-day», Obama og Al Gore. Verden styres i dag av frimureri, religion og finans, samlet i Bilderberg-gruppen. Men det skal endre seg.  

To blokker, og så bare én I 2018 vil verden være delt i to blokker. I Vesten er det fri tilgang til informasjon, mens det i et forenet Kina/Russland/Midt-Østen hersker et «orwelliansk» informasjonsmonopol. I 2020 bryter så 3. verdenskrig ut, og «vestens symboler», Petersplassen, Notre Dame og Sagrada Familia blir ødelagt. Det blir brukt bakteriologiske våpen, vannet stiger, hungersnød herjer og alt fossilt brensel er brukt opp. Befolkningen krymper, men i 2040 vinner endelig Vesten. I 2043 kommer det grasrotbevegelser på banen og planeten blir delt opp i tusener av småsamfunn koplet sammen via nettet. I 2047 har alle fått en nett-ID.

«Ellers eksisterer du ikke», kan Casaleggio fortelle.

I 2050 blir det opprettet en «Brain trust», og i 2051 blir det avholdt verdensomspennende folkeavstemning som avskaffer dødsstraff. Og altså, endelig i 2054, på Casaleggios 100-årsdag, blir verdensregjeringen Gaia etablert. Med den forsvinner alle partier, all politikk, all ideologi og religion. En fremtid uten interessemotsetninger. «Man is the only owner of his destiny», proklameres det malmfullt, til suggestiv musikalsk bakgrunn.  

Enda et hasjhue? Tøv og galskap, kan man innvende. Feberfantasier fra et hasjhue. Gianroberto Casaleggio er blitt sammenliknet med Sideshow Bob i Simpson, en rasende fantast det kanskje ikke er grunn til å ta så altfor alvorlig. Men nå er han blitt en nøkkelfigur i det italienske maktspillet. Alle lurer på hvordan hans forhold til Grillo egentlig er strukturert.

At han har enorm innflytelse over den populære, selvutnevnte folketribunen, er hevet over tvil.

På begynnelsen av 2000-tallet avsluttet Grillo alle sine TV-show med å knuse datamaskiner med en kølle. Det var en protest mot dataindustriens unødvendige oppdateringer som tvinger konsumentene til stadig å kjøpe nytt. Nå er Grillo i stedet blitt dataalderens yppersteprest, takket være datanerden Casaleggios påvirkning. Men hvor vil de egentlig?  

De vil rive ned den herskende politiske kasten og erstatte den med direkte folkedemokrati på nettet.

Men hverken Grillo eller Casaleggio er på valg. De bare er der. De bare er sjefer.

De trenger visst ingen annen begrunnelse enn en serie tåkete videoer som spår en dyster framtid. Omtrent akkurat som den klassiske adelen da den eide kirken og truet oss alle med dommedag.  

Elitenes sammenbrudd Dessverre må den politiske klassen takke seg selv for at demagogien har fått så gode kår. Når man ikke har klart å håndtere de politiske, sosiale og økonomiske utfordringene, men heller satset på å beskytte og berike seg selv, helt fram til det siste, er det sent nå å forsøke å komme protestene i møte. De arabiske tyrannene falt og ga plass til populistiske bevegelser med uklare og reaksjonære agendaer. Det politiske systemet i Spania og Hellas minner mest om en rykende askehaug. Og i Italia har kasten nå skapt en storkoalisjon mellom Berlusconis kryptofascister og eks-sosialistene i PD. Akkurat det Grillo og Casaleggio håpet på. For nå kan alle se sannheten om la casta: De er av samme ulla. Og hva skal vi da med demokrati?