Gripende hverdagshelt

Medrivende og menneskelig samfunnskritikk.

Og det er deilig når en regissør så åpenbart vil oss noe. Tavernier er dessuten langt unna den belærende sosiologiforelesning. Han har til dels tatt tak i virkelige hendelser og mennesker, derav et troverdig og varmt sosialrealistisk drama fra den franske provinsen.

Der arbeider Daniel (Philippe Torreton) som leder for en førskole. En mor vakler en dag døddrukken inn for å hente ungene og stikker skamfull av.

Ingen klisjeer

Dette er innledningen på Taverniers samfunnskritiske drama om den idealistiske lærerens kamp mot pamper og byråkrati - og hans omsorg for mennesker i et område rammet av arbeidsløshet og store sosiale problemer.

En «helt» av dette slaget kunne blitt en firkantet klisjé av en barrikadestormer, men Torreton formidler suverent et alminnelig menneskes strev - med egne, høyst hverdagslige og private problemer.

Usentimentalt


En rekke skjebner rulles opp usentimentalt og gjenkjennelig. Taverniers bruk av profesjonelle skuespillere sammen med mange amatører bidrar til ektheten. «Det begynner i dag» er et apropos til liknende forhold i så mange land.

Spesielt er barnescenene gode i en film som er viktig. Bare det.